Хилийн боомт, орон нутаг дахь газар, хэлтсийн чиг үүрэг

 

 

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын үндсэн чиг үүргийг хилийн боомт, орон нутаг дахь 6 газар, 2 хэлтэс хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.