Эхлэл     Оршин суух хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх

Оршин суух хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

  • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хүсэлт, иргэний өргөдөл
  • Оршин суугаа хаягийн талаарх сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт;
  • Оршин суух үнэмлэх
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Санамж

  • Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1.1, 26.1, 26.2-т зааснаар Монгол Улсад оршин суугч гадаадын иргэн 14 хоногийн дотор сумын Засаг даргын Тамгын газарт, эсхүл хорооны Засаг даргад болон холбогдох байгууллагад хаягийн бүртгэл хийлгэнэ.
  • Оршин суух хаяг өөрчлөгдөх тухай бүрт хүсэлт гаргана.

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Төрийн сан, 100061400941)
Хүлээн авагчийн нэр: До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж

Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо"
Энгийн үйлчилгээ - 2500₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

Цахимаар үйлчилгээ авах