Эхлэл     Оршин суух хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх

Оршин суух хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

  • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хүсэлт 
  • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
  • Оршин суух зөвшөөрлийн хуулбар
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Санамж

 

Оршин суух хаяг өөрчлөгдөх тухай бүрт хүсэлт гаргана.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк: 1320000052)

Хүлээн авагч: "Гадаадын иргэн, ХГазар"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 15.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 30.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"
Хүлээн авах данс: (Голомт банк-2205140728)

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 10.000₮ (Оршин суух үнэмлэхний ард хаягийн өөрчлөлт шивэх зайгү буюу үнэмлэх шинэчлэх шаардлагатай тохиолдолд 21.000₮)
Гүйлгээний утга: "ОСҮ 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 25.000₮/ 36.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 40.000₮/ 51.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар