Эхлэл     Төрийн бус байгууллагын жагсаалт

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ГАДААД УЛСАД ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

Улс

Салбар төлөөлөгчийн
газар

 

Салбар төлөөлөгчийн
газрын зорилго

 

Салбар төлөөлөгчийн
газрын хаяг

Салбар төлөөлөгчийн
газрын холбогдох утас

1

2

3

4

5

6

1

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

"Дэзэрэт олон улсын энэрлийн
байгууллага "

 

Хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад тусламж дэмжлэг үзүүлэх, салбарт үзүүлэх тусламжийн хүрээнд боловсрол, эрүүл мэнд, скаутын хөдөлгөөн, барилга хот байгуулалт, төлөвлөлт, банк, бизнесийн салбарт төсөл хэрэгжүүлдэг.

Улаанбаатар хот, БЗД,
7-р хороо, Токиогийн гудамж, 6-р барилга, Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм

Утас: 99110247,99113246
463001,
Факс: 463019

Емайл:PurevjargalDo@churchofjesuschrist.org

2

Олон Улсын
Байгууллага

Олон улсын Адвентист
Хөгжил ба Туслалцааны Байгууллага "АДРА"

"АДРА" ОУБ нь 1994 оноос хойш Монгол Улсад тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, үндсэн дөрвөн чиглэл болох хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, боловсрол болон гамшгийн менежментийн хүрээнд Эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд туслах, эрүүл мэнд, боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн хөгжилд зориулсан төрөл бүрийн төсөл хэрэгжүүлэх, амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур иргэдэд буцалтгүй тусламж үзүүлэх ажил зохион байгуулж ажиллах.

Улаанбаатар хот, БЗД, 1-р  хороо, Токиогийн гудамж, Палаззо цамхаг, 8-401 тоот

Утас: 11-450732,
11-450734,
88007338

Емайл:bona@adra.org.mn

3

Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улс

"Хэлп Интернэйшнл"
Help International

"ХЕЛП Интернэйшнл" нь Монгол Улсад 1994 оноос хойш олон нийтийн хүмүүнлэгийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлж, архинд донтсон болон донтолтод өртөж болзошгүй хүмүүс, нийгмийн эмзэг бүлгийн орон гэргүй хүмүүс, хараа хяналтгүй хүүхдүүдэд муу зуршлаас нь салгах, эргэн нийгэмшихэд нь туслан нийгтийн халамж үйлчилгээ үзүүлж, нийгэмд сайнаар нөлөөлж, үлгэр дуурайл үзүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот, БЗД, 2-р хороо, 1А хэсэг, цэргийн хотхон аос-11 тоот

Утас: 11-455463, 88153888
Емайл: info@helpmongolia.org

4Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

"Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн"

"Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн" (БНОУХ) нь Монгол Улсад 1992 оноос үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд Монгол Улсад парламентын тогтолцоог хөгжүүлэх, улс төрийн намуудыг чадавхжуулах мөн сонгуулийн тогтолцоог сайжруулах, иргэдийг шийдвэр гаргагчдад дуу хоолойгоо ажил хэрэгч байдлаар хүргэх, улс төрийн үйл явц дахь оролцоогоо нэмэгдүүлэх, хараат бус чанартай мэдээ, мэдээллийг авахад нь дэмжлэг үзүүлэхийн тулд дотоодын мэргэшсэн иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжин ажиллах.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Амбассадор оффис 15/а5 тоот

Утас: 77015161,
99059276
Емайл:

5

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс

Гонконг хотод төвтэй "Мандах Нар"

Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт сайн санааны тусламж үзүүлэх, тусгай боловсролын сургалт зохион байгуулах

Улаанбаатар хот, БГД, 19 хороо, Мандах наран төв, 210 тоот

Утас: 98126376,
91917388, 11366376

6

Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улс

"Конрад-Аденауэр-Сан"

ХБНГУ-д төвтэй "Конрад-Аденауэр-Сан" нь Монгол Улсад 1993 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөгжлийн тусламж үзүүлэх замаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих, иргэдэд нийгэм, улс төрийн боловсрол олгох, судалгаа явуулах, оюутнуудад тэтгэлэг олгох зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Жамьяан гүний  гудамж, Меру тауер 8 давхар 14210 тоот

Утас: 11-319135, 11-319136
99084485

Емайл: info.mongolia@kas.de

7

Австралийн Холбооны
Улс


"Сайн Хөрш нийгэмлэг"
Good Neighbor Society

Монгол Улсад 1993 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж. Олон нийтэд хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүмүүнлэгийн тусламж хэрэгжүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа Австрали Улсын Х.А.Д.А олон улсын байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газар юм.

Улаанбаатар хот,
ЧД, 16-р хороо, Согоотын 63-р гудамж, 851 тоот

Г.Алтантуяа
88229611

8

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

"FHI MONGOLIA"

1993 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн ба Төв байгууллагын зорилго чиг үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулж иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулах, эмзэг бүлгийн хүүхэд залуус, гэр бүлүүд цаашид өөрсдийн хүч, бололцоогоор хөгжихөд сургах, амьдралд хөлөө олоход дэмжих зорилготой.

Улаанбаатар хот. БЗД, 4 хороо, Доржийн гудамж Цэргийн хотхон 64-4 тоот

Утас 88577357,
 89867901
Емайл: fhim949@gmail.com

9

Швейцарын
Хаант Улс

Клайм
"CLAIM"

Төсвийн хүрээнд хамтран ажилладаг байгууллагуудын тусламжтайгаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, зорилтод бүлгийн иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, сургууль завсардсан зэрэг зайлшгүй тусламж хэрэгтэй хүмүүст хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх.

Улаанбаатар хот, БЗД, 1-р хороо, 23-37 тоот

Утас: 11-463693,
99112547

Емайл: claimngo16@gmail.com

10

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

“Альфа коммюнитиз”

1994 онд Монгол Улсын үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж.
Хүүхдийг үл хайхрах, хүчирхийлэх, мөлжих явдлаас сэргийлж халамж, хамгаалал нэн шаардлагтай, өөрийн гэр бүлд өсч хүмүүжих боломжгүй болсон хүүхдэд гэр бүл түүнтэй дүйцэхүйц орчин бий болгож хүүхдийн эрхийг хангаж ажиллах.

Улаанбаатар хот, ХУД, 1-р хороо, Эрэлийн 36-р байр, 1-4 тоот

Утас: 99663689

www.alphacommunities.org

11

Америкийн Нэгдсэн Улс

“Жей Си Эс” /JCS/

Монгол Улсад 1993 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж. Төв, орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил, түүний дотор хөдөө аж ахуйн хөгжлийг хурдасгах, байгаль орчны бохирдлыг багасгах, хүн амын боловсрол, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст халамж үзүүлэх, гамшигт нэрвэгдсэн иргэдэд тусламж үзүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн сайн дурынхныг ажиллуулах

Улаанбаатар хот, БЗД, 3-р  хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 50 дугаар байр 3 давхарт

Утас: 11-452465, 80119218

journeywithjcs@jvsintl.org
 

12

Олон Улсын
Байгууллага

“Дэлхийн зөн”
World Vision

"Дэлхийн Зөн" ОУБ нь хөгжил, нөлөөлөл, гамшгийн менежментийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөрөөрөө дамжуулан нийгмийн эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхэд, гэр бүлийн сайн сайхан байдлыг хангахын төлөө ажилладаг олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага.

Улаанбаатар хот, БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө-49, Соманг плаза, 4-р давхарт

 Орон нутаг салбарын Факс: 70155322

Утас :94031340,
70155323

mongolia@wvi.org

13

Норвегийн Хаант Улс

"НЛМ" Норвегийн тусламжийн
байгууллага

Норвегийн Хаант Улсад төвтэй "НЛМ" ТББ нь 1994 онд Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авч. Монгол Улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, хүүхдийн эрх болон хүүхэд хамгааллын чиглэлээр нийгмийн салбарт хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Скай плаза төв, 4 давхарт

Утас: 70002300, 99096751

14

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Азийн соёл
хөгжлийн институт”

Монгол Улсын хөгжил цэцэглэлтэнд хувь нэмэр оруулах, Хоёр улсын хооронд харилцан ашигтай ажиллах, боловсрол, ШУ-ны салбарт тодорхой төсөл хэрэгжүүлэх, дүрмийн зорилгодоо нийцсэн аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах.

Улаанбаатар хот, ХУД, 20-р хороо, Шаравын гудамж, 20 дугаар байр, 1 давхарт

Утас:76001040,
99254650

15

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

"Азийн Сан"

1993 онд Монгол Улсад үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж, засаглалыг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах, төрийн үйлчилгээг сайжруулах, эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, боловсролыг дэмжих чиглэлээр төв болон орон нутгийн засаг захиргаа, академи, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэд болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ориент Плаза, 3 давхарт

 Утас: 11-330524, 11-311497

www.asiafoundation.org

16

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс

“Кристина Нобелийн
 хүүхдийн сан”

1997 оноос тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, Эрх нь зөрчигдсөн хүүхдүүдэд нийгэм сэтгэлзүй болон эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхээс гадна, хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих хэрэгцээг тасралтгүй ханган ажиллах замаар хүүхдийг ирээдүйдээ итгэлтэй, сэтгэлзүйн тогтвортой, бие даасан хүн болгон төлөвшүүлэх.
Зорилтод бүлгийн хүүхэд, залуучуудыг дэмжих, хөгжүүлэх, хамгаалах, бие даасан хувь хүн бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой хүмүүлэнгийн байгууллага.

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, КНХС, 1 давхарт.

Утас: 11-315611,
89081228

17

Швейцарийн Холбооны Улс

Олон Улсын
 “Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас Монгол Улсад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан байгаль хамгаалах, байгаль орчны талаар хүмүүст боловсрол, сургалт, сурталчилгааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийг дэмжиж, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх эх үүсвэр хайж олох

Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Амарын гудамж, Интер байр 4 давхарт

Утас 318447,
98892362

18

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Англи хэлний институт”
/English Language institute/

Ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш нарыг бэлтгэх, зуны сургалт явуулах чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Матрикс төв, 311 тоот

Утас: 310662,
 99150011

19

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

“Раул Фолеругийн анд нөхдийн холбоо”
/АИФО/

Монгол Улсад 1996 оноос хойш Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэм, хамт олонд тулгуурлан сэргээн засах төслийн хүрээнд сургалт, эмчилгээ, протез ортопедийн үйлдвэрлэл болон бусад жижиг төслүүдийг санхүүгээр дэмжих

Улаанбаатар хот, БЗД, 4-р хороо, Американ дэнж, 44-6-141 тоот

Утас: 70153058, 99095302, 99027408
mongoliacbr@mongol.net

20

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

“Ханнс Зайделийн сан”

1993 оноос эхлэн Монгол Улсад өөрийн суурин төлөөлөгчөө томилон ажиллуулж буй ХБНГУ-ын улс төрийн сан юм. Алдчилсан төрийн болон нийгмийн байгууллыг хөгжүүлэх, шилжилтийн үйл явцыг нийгмийн баримжаат зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо хүртэл даган ажиглах, тусалж дэмжих.

Улаанбаатар хот, СБД, 6-р хороо, Сүхбаатарын гудамж, 11/1 тоот

Утас: 321294,
 327350

21

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

"Ивээлт Гараг"
 

Иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, тэдгээрийг зах зээлийн харилцаанд суралцах, мэргэжлийн боловсрол олгох, хүнсний ногоо тарихад нь бодит туслалцаа үзүүлэх болон нэн ядуу иргэдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх

Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Нацагдоржийн гутамж 53-р байр 2-р давхарт

Утас: 91143577,
0121-21997

22

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

“Фридрих эбэртийн сан”

Нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн
холбогдолтой судалгааны ажил, судалгааг дэмжих, Монгол Улсын гадаад харилцаа, улс төр мэдээллийн солилцоог дэмжих, насанд хүрэгчдийг боловсролоор хангах, бусад олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ланд марк тауэр, 901 тоот

Утас:11-312892, 11-312889, 94110833

info@fes-mongolia.org

23

Ватикан Улсад

“Ватиканы католик
шашны байгууллага”

Хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх хүрээнд:
байгалийн болон гэнэтийн гамшгийн үед туслалцаа үзүүлэх, хүүхэд, залуучууд, өндөр настны, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн халамжийн төв, оюутны байр, боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд, цэцэрлэг, бага, дунд, ахлах сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулах, оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, номын сан ажиллуулах, эрүүл мэндийн хүрээнд: эмнэлэгийн анхан шатны үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх, хөдөө аж ахуйн хөтөлбөрийн хүрээнд газар тариаланг дэмжих

Улаанбаатар хот, БЗД, 18-р хороо, Ватиканы төлөөлөгчийн газар,
 POBox 694 UB ccmvatican@magicnet.mn

Утас:11-458825,
11-452575

24

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Холт” Интернэшнл

Хүнд нөхцөлд байгаа өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй,
 хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, улсын асрамжийн газар, улс хооронд хүүхэд үрчлэх асуудлаар төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, “Монгол ТВ” цамхаг 9 давхарт 905 тоот

Утас: 96061051, 99061051, 96031051

25

Швейцарын
 Холбооны Улс

“Олон Улсын тахь групп”

Тахийг эх нутагт нь чөлөөт бэлчээрт
зэрлэгшүүлэн өсгөхөөс гадна байгаль экологийн судалгаа явуулж зэрлэг амьтадын амьдрах орчныг иж бүрнээр хангах

Улаанбаатар хот, ЧД, Нет капитал оффис, 3 давхар

Утас: 77112031
99889762 www.takhi.org

26

Бүгд Найрамдах
 Финланд Улс

“Флом”

"Флом" СТГ нь 2001 оноос Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бөгөөд Финланд Улсын Засгийн газрын болон олон улсын бусад байгууллага, хувь хүмүүсийн өгсөн хандив, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын хөгжилд иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний чадавхийг бэхжүүлэх, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн бусад салбарт төсөл, хөтөлбөрөөр дамжуулан хөгжлийн болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулах.

Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу, НҮБ гудамж 21/1, 38-р байр, 1 тоот

 

Утас:11-326101, 98806101

27

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Монголиан Азиа Рийч”

Эмч сувилагч, эмнэлэгийн бусад ажилтныг
анагаах ухааны ба нөхөн үржихүйн сургалтын хөтөлбөрт хамруулж, эмнэлгийн үйлчилгээг гадаад улсад үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, анагаах ухааны чиглэлээр суралцагсдад төлбөрийн туслалцаа үзүүлэх тахир дутуугийн байдлаас болоод сургууль завсардсан хүүхдүүдийг анхан шатны болон мэргэжлийн сургалтад хамруулах, асрамжийн төв ажиллуулах зорилготой.

Улаанбаатар хот, БЗД, 22-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, 120 тоот

Утас: 11-461673,
 70172008,
99283370

28

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс


 “Жи си эс”

/Global Civic Sharing/

Монгол Улсад 2002 оноос эхлэн хөдөө, орон нутагт нийгэм эдийн засгийн байдлыг сайжруулах, жижиг аж ахуйг хөгжүүлэх, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх, зээл олгох, бусад сургалтад хамруулах, ижил төстэй байгууллагуудтай хамтрах ажиллах.

Улаанбаатар, СХД, 21-р хороо, Жаргалант тосгон, Рашаант өртөө, Ухны ам 1-1 тоот

Утас: 90116046

gcsmongol@gcs.or.kr

29

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Өрнө Дорнын Соёл хөгжлийн
 харилцааны зөвлөл”

Соёл, анагаах ухааны харилцаа, боловсролыг дэмжих, хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд улс хоорондын солилцооны хөтөлбөрүүдэд өвчтөн, эмч, эмнэлгийн ажилтан, багш, оюутан, бусад мэргэжилтнүүдийг хамруулах, өнчин болон тахир дутуу хүмүүст тусламж үзүүлэх

Улаанбаатар хот, БЗД, 7-р хороо, 15-р хороолол Их тойруу Дэнжийн 8

Утас: 94074077, 88337947

eccmongol@gmail.com

30

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Байгаль, зэрлэг амьтныг
хамгаалах нийгэмлэг”


 

Монгол Улсад байгалийн унаган төрх,
зэрлэг амьтад болон бэлчээрийг хадгалан хамгаалах замаар Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр болох зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах, мэдээллээр хангах, байгаль орчны судалгаа шинжилгээ хийх чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хөгжлийн агентлагууд, ШУА, их дээд сургуулиуд болон орон нутаг болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Бага тойруу, Сан бизнесс центр, 2 давхарт, 201 тоот

Утас: 70009089, 96461016

31

Нидерландын
Хаант Улс

“Монголын хүүхдийн сан”

Орон гэргүй, гудамжны хүүхдүүдийг орон байраар хангах,
тэдний оюун ухаан болон бие махбодийн хэрэгцээг хангаж, анхаарал халамж тавих, эмзэг бүлгийн айл өрхийн хүүхдүүдийг цаашид гудамжны амьдралд оруулахгүйн тулд туслалцаа үзүүлэх, адил зорилго бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

БЗД, 4-р хороо, Американ дэнж  44/2-р байр, 6 тоот

Утас: 70004494,
89026442

32

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Америк Монгол
судлалын төв”

Монгол-Америкийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд,
 эрдэмтдийг дэмжсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, уг хөтөлбөрийн хүрээнд эрдэмтэд судлаачдыг практик зохицуулалтаар хангах,мэдээллээр зуучлах, хурал, чуулган, уулзалт зохион байгуулах, номын сангаар үйлчлэх.

Улаанбаатар хот, СБД, 2-р хороо Нацагдоржийн номын сан зүүн хаалга.

Утас: 99170042,
 70110486,  77100486

info@mongoliacenter.org

33

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Дэлхийн сайн
санаат хүмүүс”

(Good people Mongolia)

Соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан,
эрүүл мэндийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх, эмзэг бүлгийн хүүхэд залуучуудад боловсрол, мэргэжил олгох, дадлагажуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх, асрамжийн газар байгуулах.

Улаанбаатар хот, БЗД, 26-р хороо 830-р байр 2 тоот 

Утас: 89897631
 

34

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
Тайвань

"Тайваний хүүхэд гэр
бүлийг дэмжих сан"

Амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлогтой өрхийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, тэдгээр өрхийн хүүхдүүдийн эсэн мэнд амьдрах эрхийг хамгаалах, сургууль завсардахгүй суралцуулах зорилготой.

Улаанбаатар хот, БЗД, 42-р хороо, Аман хуур 2 хотхон, 40-202 тоот

 Утас: 11-330776

Info@tfcf.org.mn

35

Бүгд Найрамдах
Франц Улс

“AVSF-CICDA” Хил хязгааргүй
малын эмч нар ба агрономчид

Малчдын хоршооллыг бий болгож,
тэдний амьжиргааны баталгааг хангах, мал аж ахуйн салбарт ажиллаж буй малын эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол Сөүлийн гудамж 7/1-тоот “MGG” properties 402, 403 тоот

Утас: 330043, 96047877
G.brunet@avsf.org t.luvsandorj@avsf.org 88022056 Эрдэнэсүрэн Баянхонгор, Баянхонгор сум

36

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
Тайвань

“Ариун сэтгэлт гэгээн Марийн бүлгэм”
 /Си Ай Си Эм/

Англи хэл заах, сургалтын тэтгэлэг олгох,
 хүүхдүүдийн ирээдүйн боловсролын төлөө хүүхдийн цэцэрлэг, боловсролын бусад байгууллагад тусламж үзүүлэх, судалгааны төвөөрөө дамжуулан Монголын түүх соёлыг дэмжих, хараа хяналтгүй хүүхдүүдэд зориулсан төв ажиллуулах, сургалт зохион байгуулах, орон нутгийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 6-р хороо, Их Сургуулийн гудамж, 11-р байр /Урлан бүтээх төвийн зүүн талд 4-р дэлгүүрийн хойд талд/

Утас: 11-354461,
11-354462,
 11-354464 cicmmongolia@yahoo.com

37

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Дэлхийн евангелийн эвслийн сайн мэдээнүүд”
/WEGO/

Хүүхдийн эрх ашгийг хангах үүднээс
 асрамжийн газрын хүүхдүүдэд ерөнхий боловсролын сургууль, сувилал, амралтын газар ажиллуулах тэдний боловсрол, эрүүл мэндэд тусламж үзүүлэх, сувилал, амралтын газар байгуулахад нь туслах, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдэд зориулан тэдний эрх ашгийг хамгаалах үүднээс түр байрлах байрыг бий болгох, тусгай хөтөлбөр зохион байгуулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой.

Улаанбаатар хот, БЗД, 20-р хороо, Гачуурт Бага Хуандай, Могойт дэнж 36 А тоот

Утас: 88007511,
98994832


shinenaidvar2017@yahoo.com

38

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

"Сайн Хөрш"
 “Good neighbors”

Улаанбаатар хот, орон нутагийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор боловсрол, эрүүл мэнд, ундны ус, орлого нэмэгдүүлэх, сүлжээ хамтын ажиллагаа болон хүүхдийн эрх хамгаалал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах, НҮБ-д зөвлөх эрхтэй, хөгжлийн төлөөх хүмүүнлэгийн байгууллага.

Улаанбаатар хот, БГД, 6-р хороо, Кёкшү цамхаг, 769 тоот

Утас: 70144155,
70144133

39

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Ногоон Ази сүлжээ”

"Green Asia Network'

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг сааруулах, хүлэмжийн хий, цөлжилт, шар шороон шуургыг буруулах төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, СБД, 16-р хороо, 14061 Дамбадаржаа гудамж, 112/1 тоот

Утас: 70167770,
70111433

greenasimn@gmail.com

40

Бүгд Найрамдах
Чех Улс

“Каритас Чех”

Монгол Улсын боловсрол, нийгэм, эрүүл мэндийн салбар болон хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Дельта төв, 503 тоот

Утас: 70135899,
70135999
ccr.mongolia

41

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

“I Fiori Semplici Onlus”

Хараа хяналтгүй болон сургуулиас завсардсан
 хүүхдүүдийг орон байраар хангах, сурах боломж олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэх, улс хооронд хүүхэд үрчлэх чиглэлээр ажиллах

Улаанбаатар хот, ЧД, 6-р хороолол, 11/3  ifioridimongolia@gmail.com

Утас: 317564

42

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Солонгос-Монголын харилцааг дэмжих нийгэмлэг”

"Komex Mongolia"

Агаарын бохирдол, цөлжилтийн эсрэг, газар, тарийлангийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Хоёр орны харилцаа, холбоо, соёл боловсролын салбарыг
 хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, бусад ТББ-уудтай хамтран ажиллах зорилготой.

Улаанбаатар хот, СХД, 33-р хороо, Тахилтын ам мод үржүүлгийн талбай.

 

Утас: 91951666,
 70140103, 89119119

43

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Samaritan’s Purse”

Монгол Улс дахь эмнэлэг, эрүүл мэндийн салбарын
байгууллагуудад тоног төхөөрөмжийн туслалцаа үзүүлэх, хүүхдийн зүрх төсөл хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эх, эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдад анагаах болон нөхөн сэргээх сургалт явуулж, зөвлөгөө өгөх, ижил төстэй байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Улаанбаатар хот, БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, “Соманг плаза” төв 5 давхар 505 тоот

Утас:70151600,
 453018

44

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Дэ Нэйче Консерванси”
 /The Nature Conservancy/

Монгол Улс дахь амьд биетийн олон янз байдлын төлөөлөл болох байгаль,
 амьтан, ургамлын бүлгэмдлийг тэдгээрийг оршин тогтноход чухал ач холбогдол бүхий эх газар, усан орчныг хамгаалах, Монгол Улсын Засгийн газар болон эрх ашиг нь хөндөгдөж болох

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, DHL оффис, 2 давхарт,
201 тоот

Утас: 70118525,
70118526

nature.org

45

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

“Амичи Ди Дон Боско”

Эмзэг бүлгийн иргэд, хүүхэд хамгаалал, хүмүүнлэгийн чиглэлээр хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, улс хооронд хүүхэд үрчлэх асуудлаар төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

Улаанбаатар хот, ЧД, 3-р хороо, Peace tower, 1408 тоот

Утас: 70117800

46

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Ворлд лернинг”
/Wolrd Learning/

Соёл судлалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, Монгол хэл, Монголын түүх соёлын талаарх мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх, хөтөлбөрт оролцогчдод Монгол орны түүх, соёлын дурсгалт газруудаар аялах, тэдгээрийг судлах боломжоор хангах, Монгол Улсын түүх, соёл, ахуй амьдрал, орчин экологи судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувь хүн, албан газар, байгууллагатай хамтран ажиллах. 

Улаанбаатар хот, БЗД, 16-р хороо, Дандар баатрын гудамж, ЭМЯ, 16 В-3

 Утас: 11-452138

47

Бүгд Найрамдах
 Солонгос Улс

“Сэлвэшн арми”

The Salvation army

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр өндөр настан болон хүүхдийн асрамжийн төв, өдөр өнжүүлэх ажиллуулах, хоол хүнс, тусламжмйн бараа түгээх, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, ийм өвчтэй хүмүүст туслах, боловсрол, соёлын чиглэлээр сургалт семинар зохион байгуулах, газар тариалан эрхлэхэд иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот, БЗД, 22-р хороо, Цайз техникийн зах өгсөх замд, замын баруун талд

Утас: 96653685,
96647261, 91997268

salvation2020mgl@gmail.com

48

Япон Улс

“Хүүхдийг ивээх сан”

Хүүхдийг Ивээх Сан /ХИС/ нь 1994 оноос Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж, боловсрол, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засаглал болон хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж үзүүлэх чиглэлээр ажиллах.

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Аризона төв, 4 давхар

Утас: 11-329365,
11-329371

49

Канад Улс

“Дүфрэснэ Готьерын Сан”

Боловсрол, эрүүл мэнд болон олон нийтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төслийг дэмжих замаар амьдралын баталгаат түвшнээс доогуур хүүхэд, гэр бүлд туслах

Улаанбаатар хот, СБД, Залуучуудын өргөн чөлөө,
Дүфрэснэ Готьерын Сан 27/1, 403 тоот

Утас: 11-324679,
99091966

fdgmon@magicnet.mn

50

Канад Улс

“Амийн мод сэргэлт”

Газрын даацыг зохистой хуваарилах, газрыг үр өгөөжтэй ашиглах,
цөлжилтөөс хамгаалах зорилгоор Монголын залуучуудыг газар тариалангийн аж ахуйг хөгжүүлэх арга ухаанд сургаж зохих ур чадварыг эзэмшүүлэх

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, Бор гүвээ, 5-р баг, 1 хэсэг, 104 тоот

Утас: 88072667

51

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“ Файр”
 

Yндэсний болон олон улсын хэмжээнд хувь хүн,
 олон нийтэд амьжиргаагаа сайжруулах санаачлагууд гаргаж ажиллах боломжийг бүрдүүлэх, эрүүл мэнд, боловсрол, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Matrix centre,4 давхарт, 407 тоот

Утас: 70101810,
99172583

program@fireprojects.org

52

Бүгд Найрамдах
 Чех Улс

“Пипл ин нийд”
/People In Need/

БНЧУ-ын санхүүжилттэй тусламжийн төсөл хэрэгжүүлэх /ЗГ/
Монгол Улсад 2009 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж ирсэн.
Орон нутгийн иргэдийг чадавхжуулах, гамшиг, онцгой байдлын үеийн тусламж үзүүлэхээс гадна орон нутгийн удирдлагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хоршоод бүлгүүдийн чадавхыг бэхжүүлж, тогтвортой амьжиргааг дэмжих, дээд боловсролыг сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах болон агаарын бохирдлыг буруулухад хувь нэмрээ оруулж, мэдлэг, ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо,
 Парк вийв residence 8-р байрны 01тоот,

Моннис /Төв номын сан/

Д.Золзаяа
Систем үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
Утас:99025531
70111501

53

Бүгд Найрамдах
 Франц Улс

“ЖЭРЭС”

JERES

Эрчим хүч, хөгжлийн чиглэлээр мэргэшсэн ТББ, Монгол Улсад эмзэг бүлгийн иргэдийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, уур амьсгалын өөрчлөлт болон түүний нөлөөтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо,
Делта төв 403 тоот

Утас:75052000

54

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс

“ӨМӨЗО-ны олон улсын худалдааг дэмжих холбоо ба Эрээн хотын олон улсын худалдааг дэмжих холбооны төлөөлөгчийн газар”

Хөрөнгө оруулахад дэмжлэг үзүүлэх, бизнесийн орчин,
 хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх. Хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн уулзалт, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, хил худалдаанд тохиолдож буй саад бэрхшээлийг арилгах, хөнгөвчлөхөд чиглэгдсэн үнэлэлт дүгнэлт гаргах, хамтран хэрэгжүүлэх.  

Улаанбаатар хот, Худалдаа аж
үйлдвэрийн танхим

 

 

Утас: 91999795,

11-330393

55

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

“Сэргээн босголт
зээлийн банк”

ХБНГУ-ын засгийн газрын даалгавараар хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд
Монгол Улсад зээл тусламж, санхүүгийн хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, СБД, Сөүлийн гудамж,
 Найман Зовхис байр, 6 давхар, 601 тоот

Утас: 99108953

56

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

"Копия Монгол төв"

Хөдөө аж ахуйн салбарт техникийн хамтын ажиллагааны төсөл,
 хөтөлбөр  хэрэгжүүлэх, мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр шинжилгээ судалгаа хийх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд мэдлэг түгээх үйлчилгээг зохион байгуулах

Улаанбаатар хот, ХУД Зайсан 11-р хороо МААЭШХ-н байр
 4 давхарт 423 тоот

Утас: 70121021

57

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Сүрьегийн үндэсний
нийгэмлэг”

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв (ХӨСҮТ)-тэй хамтран
сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, БЗД, 26-р дугаар хороо
Смарт оффис 801 тоот

Утас: 91811523

58

Швейцарын
Холбооны Улс

“FXB Mongolia”

Ядуурал, ХДХВ болон бусад өвчнүүд, байгалийн гамшгийн үр нөлөөтэй тэмцэж, эмзэг бүлгийнхэнд үндсэн эрхээ эдлэх, үр хүүхдээ өсгөх, өнчин хүүхдүүдийг зохих ёсоор өсгөн хүмүүжүүлэхийн тулд эдийн засгийн тогтвортой өөрөө удирдах эрхтэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх.

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум,
1 баг, ноён хутагтын 33-6А  тоот

Утас: 99161637

59

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Ворлд шэйр”
 “World share” /хүмүүнлэг/

Хилийн чанд дахь тусламжийн ажил болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа,
 бүлгийн үйл ажиллагаа, хүүхэд ивээн тэтгэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, цэвэр усаар хангах, яаралтай тусламж дэмжлэг үзүүлэх.

Улаанбаатар хот, СБД , 1-р хороо, Автозамчдын гудамж 34,
"Жэй" тауэр, 7 давхарт 703 тоот

Утас: 88019664

60

Бүгд Найрамдах
Франц Улс

“Аксион Монголи”

Хүмүүнлэг, соёл, нийгэм, эдийн засгийн болон боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүлэх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Улаанбаатар хот, БЗД,
26-р хороо, Олимп Виллаж, 201-158 тоот

Утас: 11-330607, 424129

61

Канад Улс

“Канадын мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага
/CESO/”

Канадын өндөр туршлагатай сайн дурын зөвлөхүүдийн тусламжтайгаар
Канад болон дэлхийн эдийн засаг, нийгмийн өсөлтийг хурдасгах, бэхжүүлэх.

Улаанбаатар хот, ЧД,
 1 хороо, Бага тойруу, НТН цамхаг, 3 давхарт

Утас:7610500
 

62

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Рафаэл интернэйшнл”

Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын ажилтан, эмч мэргэжилтнүүдийг сургаж, чадваржуулах замаар эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг үзүүлэх, хүүхдийн зүрхний мэс засал хийх боломж, орчин нөхцлийг бий болгох, алслагдсан хороолол, орон нутгийн иргэдэд монгол эмч нараас бүрдсэн сайн дурын үзлэгийн баг үзлэг эмчилгээ хийх ажлын өргөжүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, оюутны гудамж,
Unity 401 тоот

Утас:88021255

63

Канад Улс

“Вэлүү сан”

Veloo Foundation

Монгол Улсад нийгэмд чиглэсэн хүмүүнлэгийн ажиллагаа явуулах, эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд тусламж үзүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, нарны зам,
Мандал даатгал байр 1001 тоот, НСКБ 87 байр

Утас:70000474,
95011351

64

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

“Азиа Монголиан”
 /Хөдөө аж ахуй/

Азийн буурай хөгжилтэй үндэстний цөөнх,
 эдийн засаг, нийгэм, эрүүл мэнд болоод соёлын хөгжлийг дэмжих зорилготой.

Улаанбаатар хот, БГД, 16-р  хороо,
Орхоны 1-23 тоот, Оюу төв

Утас:88105483

65

Япон Улс

“Өндөр Түвшний Технологийн
 Боловсролын Хүрээлэн”

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй япон маягийн
коосэн технологийн дээд сургуулиудын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой. 

Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, ШУТИС-н 8 дугаар байр
303 тоот

Утас:99086310

66

Австралийн Холбооны
Улс

“Эй Ви Ай”

AVI

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, ялангуяа нийгмийн эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, боловсрол, байгаль орчны менежмент болон уул уурхайн салбарын хүний чадавхижуулахад Австрали Улсаас мэргэжлийн боловсон хүчнийг авчирч ажиллуулах. Мөн хоёр улсын байгууллага хоорондын болон мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, мэдлэг, ур чадвар, туршлага солилцох, харилцан суралцах боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 2 орны соёлын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах.

Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 1200, 8-р хороо Сити Тауэр 1203-1 тоот

 Утас:99090735

67

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Ла Миссион дэ Жуа"

 

Хүүхэд хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, өөрсдийгөө илэрхийлэх бүрэн боломжоо нээхэд туслах чадвар, чадварыг зааж сургах.

Налайх дүүргийн, 1-р хороо, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын
 хөгжлийн хэлтэсийн 4 давхар 409 тоот

Утас 98127145

68

Швейцарын
 Холбооны Улс

“Бизнес Профешиналс Нетворк сан”
 БПН

Хөгжиж буй улс оронд ажлын байр шинээр бий болгох, эдийн засагт хувь нэмэр оруулах, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, зөвлөгөө өгөх, бизнесийн удирдлагын сургалт семинар явуулах, бизнес эрхлэгчдийн хоорондын харилцаа холбоог тогтоох үндсэн зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Оюутны 33, Танан төвийн буудал, 404 тоот.

Утас  91915155

69

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс

ӨМӨЗО-ны Баяннуур хотын худалдааг
дэмжих хороо

Нэг зам, нэг бүс санаачлагатай холбогдуулан Хятад, Монгол, Орос гурван улсын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх, БНХАУ, Монгол Улсын худалдаа, бизнес, хил дамнасан тээвэрлэлт, соёлын солилцооны урсгалыг идэвхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах

Улаанбаатар хот, Хүннүгийн гудамж, Их Монгол оффис, 2-6 тоот


1730918407@qq.com

 

Утас: 99104889

70

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

“Шпаркассэ банкны
 олон улсын хамтын ажиллагааны сан”

Монгол Улсын банкны салбарыг бэхжүүлэх, банкны ажилтнуудыг олон улсад тавигддаг суурь шаардлага хангах хэмжээнд чадавхижуулах, мэргэжил дээшлүүлэхэд Монгол банк болон бусад банкны холбоонд туслалцаа үзүүлэх.

Улаанбаатар хот, ХУД, 15-р хороо, Галакси Тауэр 1003

 Утас: 94099457

71

Их Британи,
Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс

“Тогтвортой ноос,
ноолуурын эвсэл”

Нийгмийн сайн сайхны тусын тулд малчин өрх болон малчны бүлэг нөхөрлөлүүдийг дэмжих, тэдний шаардлага, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан сургалт, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, байгаль орчныг хамгаалах мөн нөхөн сэргээх чиглэлээр малчдад боловсрол олгох, ядуурлыг бууруулах ба эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, нөхөн сэргээлтийн арга аргачлалыг дэмжих зорилготой.

Улаанбаатар хот,СХД, 3-р хороо, Twin tower 5030 тоот

Утас:70115559

72

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Уанскай”

"Onesky"

Эрсдэлийн бүлгийн хүүхдүүдэд санхүүгийн дэмжлэг, боловсролын болон бусад зүйлийн туслалцаа үзүүлэх, сургалт, зөвлөмж өгөх, хувь хүмүүс, олон нийтийн байгууллага, төрийн байгууллагуудад бага насны хүүхдүүдийг асран хамгаалах, сурган хүмүүжүүлэх тухай сургалт, боловсролын хөтөлбөр бэлдэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, дунд насны хүүхдүүдэд бие даан суралцах боломж бүрдүүлэх, гэр бүлийн гишүүд болон асран хамгаалагчдад хүүхэд хөгжүүлэх арга барилд суралцах зорилготой

Улаанбаатар хот, СБД 1-р хороо Шангри-Ла оффис төв 9 давхар 908 тоот       

БЗД, 21-р хороо Бага Дарь-Эхийн 8

Утас 99065304

73

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

”Прожект Орбис
 Интернэйшнл”

Нүд судлалын мэс заслын болон эмчилгээний арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, туршлага солилцох, сургалт явуулах чиглэлээр дэлхий дахинд үйл ажиллагаа явуулах, зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эмч болон ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, Төгөлдөр оффис, 4 давхарт

Утас 99186985

74

Оросын Холбооны
Улс

“Бид Самбогийнхон”
    /эрүүл мэнд/

Самбо бөхийг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй холбооны гишүүдийг дэмжих, холбооны гишүүдийн эрх, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд аливаа маргаан, зөрчлийг шийдвэрлэхэд бүх талаар туслах, мөн хууль эрх зүйн болон бусад туслалцаа үзүүлэх, холбооны гишүүд хооронд болон холбооны гишүүд гуравдагч этгээд хоорондын харилцаанд аливаа зөрчил тэмцэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, эдгээр харилцааг зохицуулах

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ланд марк оффис, 8-р давхарт   
  

   Утас: 91113438

75

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Олон улсын хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны сүлжээ”
/Хөдөө аж ахуй/

Олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, гадаад улс орнуудад Солонгосын хөдөө аж ахуйн их сургууль байгуулан, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт олон улсын солилцоо болон хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хооронд хамтын ажиллагааны сүлжээ байгуулах болон ажиллах хүч солилцох замаар хөдөө аж ахуй газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх, улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах, хүн төрөлхтний найрсаг харилцаа, хамтын эрх ашгийн төлөө ажиллах

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Union оффис, 15 давхарт, 1507 тоот

Утас: 99270033

76

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

"Банд фор гүүд
Band for good”

2016 онд БНСУ-ын Гуанжү хотод анх байгуулагдсан,
Нийгэмд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон соёл урлаг, боловсрол, байгаль орчин зэрэг салбарт бусадтай хамтран ажиллах.

 

 

77

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Байгаль орчны
мониторингийн үндэсний төв”

Ус хамгаалах бүсийн бохирын хамгаалалт зэрэг хянан шалгах үйл ажиллагаа,
Агаарын бохирдол илрэх, хаягдал хог ялгаруулалт зэрэг байгаль орчны хянан шалгах ажиллагаа, Хүний биед хорт бодис ялгаруулах байгууллагыг хянан шалгах, илрүүлэн илчлэх.

 

 

78

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“ВИТ"
“With”

ВИТ (Эрүүл мэндээр дамжуулан бүх нийтийн ашиг сонирхол) нь
олон нийтийн хөгжлийн төсөл, хоолны дэглэм ба хоол тэжээлийн интервенцийн төсөл, боловсрол, судалгаа чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах зорилготой.

Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо,
ШУТИС-ийн төв байр, 337 тоот

Утас:99153660

monwith2022@gmail.com