Эхлэл     Төрийн бус байгууллагын жагсаалт

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ГАДААД УЛСАД ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Улс Нэр Зорилго Чиглэл Регистр №
/Гэрчилгээ/
Хаяг Утас
1 Америкийн
Нэгдсэн Улс
"Дэзэрэт олон улсын энэрлийн байгууллага" Хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг байгууллагад тусламж дэмжлэг үзүүлэх, салбарт үзүүлэх тусламж, төслийн хүрээнд ундны усны хүрэлцээг сайжруулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусламж үзүүлэх, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж шинэчлэх, англи хэлний сургалт явуулах, гамшгийн үеийн арга хэмжээ, хараа зүйн болон няран төслүүд хэрэгжүүлдэг.
Хүмүүнлэг  РД:1032801  Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Токиогийн гудамж-6, Дэзэрэт олон улсын энэрлийн байгууллага ЕХХҮГС-ийн байр 976-99118892, 99110247,99113246,
51-463001, 
2 Бүгд Найрамдах
Чех Улс
"Каритас Чех Репаблик" Боловсрол, нийгэм, эрүүл мэнд болон  хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарт хувь нэмэр оруулах, үйлчилгээг сайжруулах, хүрээлэн буй байгаль орчны нөхцлийг сайжруулах зорилготой. Байгаль орчин  РД: 1034928  Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Дельта төвийн байр, 5-н давхарт 70135899, 70135999

Дотоод утас: 88818990, 94465899, 
3 Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс "Ханнс-Зайделийн Сан"  Монгол Улсад өөрийн суурин төлөөлөгчөө томилон ажиллуулж буй ХБНГУ-ын улс төрийн сан юм.
Алдчилсан төрийн болон нийгмийн байгууллыг хөгжүүлэх, шилжилтийн үйл явцыг нийгмийн баримжаат зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо хүртэл даган ажиглах, туслан дэмжих.
Улс төр  РД: 1035355  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Сүхбаатарын гудамж, 11/1 тоот 11-321294
Дотоод утас: 99276368
4 Америкийн
Нэгдсэн Улс
"Дэлхийн Зөн"
Олон улсын байгууллага
Хөгжил, нөлөөлөл, гамшгийн менежментийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөрөөрөө дамжуулан нийгмийн эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхэд, гэр бүлийн сайн сайхан байдлыг хангахын төлөө ажиллах зорилготой Хүмүүнлэг  РД: 1031147  Улаанбаатар хот, БЗД,
15-р хороо, 13-р хороолол, Соманг Плаза
4-н давхарт
Утас: 70155323
Вэб хуудас: mongolia@wvi.org
5 Америкийн
Нэгдсэн Улс
"Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг"  Байгалийн унаган төрх, зэрлэг амьтад болон бэлчээрийг хадгалан хамгаалах зорилгоор эдийн засгийн хөгжилд туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах, мэдээллээр хангах, байгаль орчны судалгаа шинжилгээ хийх чиглэлээр Монгол Улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд  мөн холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой. Байгаль орчин  РД: 1034529  Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Бага тойруу, Сан бизнесс центр, 2 давхарт, 201 тоот  Утас: 11-323719, 11-331310

Вэб хуудас: mongolia.wcs.org
6 Бүгд Найрамдах Франц Улс "Хил хязгааргүй малын эмч нар ба агрономичид"  Мал аж ахуйн салбарт ажиллаж буй малын эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх,
малчдын хоршооллыг бий болгож,
тэдний амьжиргааны баталгааг хангах, нийгмийн эрсдэлт бүлэгт буй иргэдэд туслалцаа үзүүлэх, өрхийн жижиг аж ахуйг дэмжих зорилготой.
Хөдөө аж ахуй  РД:  1037226  Улаанбаатар хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол Сөүлийн гудамж 7/1-тоот “MGG” properties 402, 403 тоот Утас: 330043, 96047877
G.brunet@avsf.org t.luvsandorj@avsf.org 88022056 
7 Норвегийн Хаант Улс "НЛМ" Норвегийн тусламжийн байгууллага Монгол Улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, хүүхдийн эрх болон хүүхэд хамгааллын чиглэлээр нийгмийн салбарт хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилготой. Эрүүл мэнд  РД: 1035622  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Скай Плаза төвийн 4 давхарт Утас: 7000-2300, 7043-4041,99096751

Email: nlmmongolia@nlm.no 
8 Бүгд Найрамдах Франц Улс "ЖЭРЭС" Эрчим хүч, хөгжлийн чиглэлээр мэргэшсэн ТББ бөгөөд Монгол Улсад эмзэг бүлгийн иргэдийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, уур амьсгалын өөрчлөлт болон түүний нөлөөтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Байгаль орчин  РД:   1037048  Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо,
Делта төв 403 тоот
Утас: 95007392
9 Америкийн
Нэгдсэн Улс
"Азийн Сан"  Засаглалыг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах, төрийн үйлчилгээг сайжруулах, эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах, иргэдийн оролцоог
 нэмэгдүүлэх, боловсролыг дэмжих чиглэлээр төв болон орон нутгийн засаг захиргаа, академи, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэд болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.
Улс төр  РД: 1035908  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ориент Плаза, 3 давхарт Утас: 11-330524, 11-311497

www.asiafoundation.org
10 Бүгд Найрамдах Солонгос Улс "Сэлвэшн Арми" Нийгмийн халамжийн чиглэлээр өндөр настан болон хүүхдийн асрамжийн төв,
өдөр өнжүүлэх ажиллуулах, хоол хүнс, тусламжмйн бараа түгээх, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, ийм өвчтэй хүмүүст туслах, боловсрол, соёлын чиглэлээр сургалт семинар зохион байгуулах, газар тариалан эрхлэхэд иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. 
Халамж  РД:  1033158  Улаанбаатар хот, БЗД, 22-р хороо, Цайз техникийн зах өгсөх замд, замын баруун талд Утас: 96653685,
96647261, 91997268

salvation2020mgl@gmail.com
11 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
Олон улсын Адвентист
Хөгжил ба Туслалцааны Байгууллага "АДРА"

/Боловсрол/
Үндсэн дөрвөн чиглэл болох хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, боловсрол болон гамшгийн менежментийн хүрээнд Эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд туслах, эрүүл мэнд, боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн хөгжилд зориулсан төрөл бүрийн төсөл хэрэгжүүлэх, амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур иргэдэд буцалтгүй тусламж үзүүлэх ажил зохион байгуулж ажиллах. Боловсрол  РД: 1032666  Улаанбаатар хот, БЗД, 1-р  хороо, Токиогийн гудамж, Палаззо цамхаг, 8-401 тоот  Утас: 11-450732,
11-450736,
88007338

Емайл:bona@adra.org.mn
12 Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улс
"Хэлп Интернэйшнл"
Help International

 
"ХЕЛП Интернэйшнл" нь Монгол Улсад 1994 оноос хойш олон нийтийн хүмүүнлэгийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлж, архинд донтсон болон донтолтод өртөж болзошгүй хүмүүс, нийгмийн эмзэг бүлгийн орон гэргүй хүмүүс, хараа хяналтгүй хүүхдүүдэд муу зуршлаас нь салгах, эргэн нийгэмшихэд нь туслан нийгтийн халамж үйлчилгээ үзүүлж, нийгэмд сайнаар нөлөөлж, үлгэр дуурайл үзүүлэх зорилготой. Хүмүүнлэг        РД: 1032933  Улаанбаатар хот, БЗД, 2-р хороо, 1А хэсэг, цэргийн хотхон аос-11 тоот  Утас: 11-455463, 456350
Емэйл: info@helpmongolia.org
13

Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
"Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн"
 
"Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн" (БНОУХ) нь Монгол Улсад 1992 оноос үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд Монгол Улсад парламентын тогтолцоог хөгжүүлэх, улс төрийн намуудыг чадавхжуулах мөн сонгуулийн тогтолцоог сайжруулах, иргэдийг шийдвэр гаргагчдад дуу хоолойгоо ажил хэрэгч байдлаар хүргэх, улс төрийн үйл явц дахь оролцоогоо нэмэгдүүлэх, хараат бус чанартай мэдээ, мэдээллийг авахад нь дэмжлэг үзүүлэхийн тулд дотоодын мэргэшсэн иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжин ажиллах. Улс төр  РД: 1033077  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Амбассадор оффис 15/а5 тоот Утас: 77015161,
99009750
Web: www.iri.org
14 Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
Гонконг хотод төвтэй "Мандах Нар"
 
Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт сайн санааны тусламж үзүүлэх, тусгай боловсролын сургалт зохион байгуулах Боловсрол  РД: 1033344  Улаанбаатар хот, БГД, 19 хороо, Мандах наран төв, 210 тоот Утас: 99825829,
91917388, 11-366376
Email: mugi@sunrise.mn
15 Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улс
"Конрад-Аденауэр-Сан"
 
ХБНГУ-д төвтэй "Конрад-Аденауэр-Сан" нь Монгол Улсад 1993 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөгжлийн тусламж үзүүлэх замаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих, иргэдэд нийгэм, улс төрийн боловсрол олгох, судалгаа явуулах, оюутнуудад тэтгэлэг олгох зорилготой. Улс төр   РД :1033603  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Жамьяан гүний  гудамж, Меру тауер 8 давхар 14210 тоот  Утас: 11-319135, 11-319136
99084485

Емайл: info.mongolia@kas.de
16 Австрали
Улс
Х.А.Д.А олон улсын байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газар
"Сайн Хөрш нийгэмлэг"
Good Neighbor Society

 
Монгол Улсад 1993 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж. Олон нийтэд хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүмүүнлэгийн тусламж хэрэгжүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа Австрали Улсын Х.А.Д.А олон улсын байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газар юм. Хүмүүнлэг  РД: 1033743  Улаанбаатар хот,
ЧД, 16-р хороо, Согоотын 63-р гудамж, 851 тоот
Утас: 88229611
Email: hr.gnsmongolia@gmail.com
17 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
"FHI MONGOLIA"
 
1993 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн ба Төв байгууллагын зорилго чиг үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулж иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулах, эмзэг бүлгийн хүүхэд залуус, гэр бүлүүд цаашид өөрсдийн хүч, бололцоогоор хөгжихөд сургах, амьдралд хөлөө олоход дэмжих зорилготой. Хүмүүнлэг  РД: 1034006  Улаанбаатар хот. БЗД, 4 хороо, Доржийн гудамж Цэргийн хотхон 64-4 тоот Утас 88577357,
 89867901
Емайл: fhim949@gmail.com
18 Швейцар Улс Клайм
"CLAIM"

 
Төсвийн хүрээнд хамтран ажилладаг байгууллагуудын тусламжтайгаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, зорилтод бүлгийн иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, сургууль завсардсан зэрэг зайлшгүй тусламж хэрэгтэй хүмүүст хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх. Хүмүүнлэг  РД: 1034286  Улаанбаатар хот, БЗД, 1-р хороо, 12-р хороолол 23-37 тоот Утас: 99112547, 11-463693
Емайл: claimngo16@gmail.com
19 Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс “Альфа коммюнитиз”
 
1994 онд Монгол Улсын үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж.
Хүүхдийг үл хайхрах, хүчирхийлэх, мөлжих явдлаас сэргийлж халамж, хамгаалал нэн шаардлагтай, өөрийн гэр бүлд өсч хүмүүжих боломжгүй болсон хүүхдэд гэр бүл түүнтэй дүйцэхүйц орчин бий болгож хүүхдийн эрхийг хангаж ажиллах. 
Халамж  РД: 1034545  Улаанбаатар хот, ХУД, 1-р хороо, Эрэлийн 36-р байр, 1-4 тоот Утас: 99663689
www.alphacommunities.org
20 Их Британ, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс  “Жей Си Эс” /JCS/

 
Монгол Улсад 1993 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж. Төв, орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил, түүний дотор хөдөө аж ахуйн хөгжлийг хурдасгах, байгаль орчны бохирдлыг багасгах, хүн амын боловсрол, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст халамж үзүүлэх, гамшигт нэрвэгдсэн иргэдэд тусламж үзүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн сайн дурынхныг ажиллуулах Хөдөө аж ахуй  РД: 9093907  Улаанбаатар хот, БЗД, 3-р  хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 50 дугаар байр 3 давхарт  Утас: 11-452465, 80119218

journeywithjcs@jcsintl.org
 
21 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
“Азийн соёл
хөгжлийн институт”

 
Монгол Улсын хөгжил цэцэглэлтэнд хувь нэмэр оруулах, Хоёр улсын хооронд харилцан ашигтай ажиллах, боловсрол, ШУ-ны салбарт тодорхой төсөл хэрэгжүүлэх, дүрмийн зорилгодоо нийцсэн аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах. Боловсрол  РД: 1035762  Улаанбаатар хот, ХУД, 20-р хороо, Шаравын гудамж, 20 дугаар байр, 1 давхарт Утас:76001040,
99254650
22 Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс  “Кристина Нобелийн
 хүүхдийн сан”


 
1997 оноос тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, Эрх нь зөрчигдсөн хүүхдүүдэд нийгэм сэтгэлзүй болон эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхээс гадна, хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих хэрэгцээг тасралтгүй ханган ажиллах замаар хүүхдийг ирээдүйдээ итгэлтэй, сэтгэлзүйн тогтвортой, бие даасан хүн болгон төлөвшүүлэх, зорилтод бүлгийн хүүхэд, залуучуудыг дэмжих, хөгжүүлэх, хамгаалах, бие даасан хувь хүн бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой хүмүүлэнгийн байгууллага. Хүмүүнлэг  РД: 1036025  Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, КНХС, 1 давхарт.  Утас: 11-315611,
89081228
23 Швейцар
Улс

 “Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”
 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас Монгол Улсад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан байгаль хамгаалах, байгаль орчны талаар хүмүүст боловсрол, сургалт, сурталчилгааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийг дэмжиж, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх эх үүсвэр хайж олох зорилготой. Байгаль орчин  РД: 1036696  Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Амарын гудамж, Интер байр 4 давхарт  Утас 11-311659,
98892362
Емэйл: info@wwf.mn
24 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
 “Англи хэлний институт”  Ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш нарыг бэлтгэх, зуны сургалт явуулах чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх. Боловсрол  РД: 1037099  Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Матрикс төв, 311 тоот  Утас: 11-310662,
 99150011, 99267899
25 Бүгд Найрамдах
Итали Улс
“Раул Фолеругийн анд нөхдийн холбоо”
/АИФО/

 
Монгол Улсад 1996 оноос хойш Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэм, хамт олонд тулгуурлан сэргээн засах төслийн хүрээнд сургалт, эмчилгээ, протез ортопедийн үйлдвэрлэл болон бусад жижиг төслүүдийг санхүүгээр дэмжих Халамж  РД: 1036688  Улаанбаатар хот, БЗД, 4-р хороо, Американ дэнж, 44-6-141 тоот   Утас: 70153058, 99095302, 99027408
mongoliacbr@mongol.net
26 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
"Ивээлт Гараг"
Global Care

 
Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, тэдгээрийг зах зээлийн харилцаанд суралцах, мэргэжлийн боловсрол олгох, хүнсний ногоо тарихад нь бодит туслалцаа үзүүлэх болон нэн ядуу иргэдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх Боловсрол  РД: 1034804  Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Нацагдоржийн гутамж 53-р байр 2-р давхарт  Утас: 91143577,
0121-21997
27 Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс
“Фридрих эбэртийн сан”
 
Нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн
холбогдолтой судалгааны ажил, судалгааг дэмжих, Монгол Улсын гадаад харилцаа, улс төр мэдээллийн солилцоог дэмжих, насанд хүрэгчдийг боловсролоор хангах, бусад олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах.
Улс төр  РД: 1034391  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ланд марк тауэр, 901 тоот Утас:11-312892, 11-312889, 94110833

info@fes-mongolia.org
28 Ватикан Улс “Ватиканы төлөөлөгчийн газар Хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх хүрээнд:
байгалийн болон гэнэтийн гамшгийн үед туслалцаа үзүүлэх, хүүхэд, залуучууд, өндөр настны, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн халамжийн төв, оюутны байр, боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд, цэцэрлэг, бага, дунд, ахлах сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулах, оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, номын сан ажиллуулах, эрүүл мэндийн хүрээнд: эмнэлэгийн анхан шатны үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх, хөдөө аж ахуйн хөтөлбөрийн хүрээнд газар тариаланг дэмжих зорилготой.
Хүмүүнлэг  РД: 1034278  Улаанбаатар хот, БЗД, 18-р хороо, Ватиканы төлөөлөгчийн газар,  Утас:11-458825,
11-452575
29 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
“Холт” Интернэшнл
 
Хүнд нөхцөлд байгаа өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, улсын асрамжийн газар, улс хооронд хүүхэд үрчлэх асуудлаар төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах. Хүмүүнлэг  РД: 9908358  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, “Монгол ТВ” цамхаг 9 давхарт 905 тоот  Утас: 96061051, 99061051, 96031051,99841345
30 Швейцар Улс “Олон Улсын тахь групп”
 
Тахийг эх нутагт нь чөлөөт бэлчээрт
зэрлэгшүүлэн өсгөхөөс гадна байгаль экологийн судалгаа явуулж зэрлэг амьтадын амьдрах орчныг иж бүрнээр хангах
Байгаль орчин  РД: 1032259  Улаанбаатар хот, ЧД, Нет капитал оффис, 3 давхарт Утас: 77112031
99889762 www.takhi.org
31 Бүгд Найрамдах
 Финланд Улс
“Флом”
 
"Флом" СТГ нь 2001 оноос Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бөгөөд Финланд Улсын Засгийн газрын болон олон улсын бусад байгууллага, хувь хүмүүсийн өгсөн хандив, санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын хөгжилд иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний чадавхийг бэхжүүлэх, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн бусад салбарт төсөл, хөтөлбөрөөр дамжуулан хөгжлийн болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулах. Боловсрол  РД: 1031708  Улаанбаатар хот, СБД,
8-р хороо, Сити Тауэр-1602 тоот
Утас: 11-326101, 98806101
32 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
“Монголиан Азиа Рийч”
 
Эмч сувилагч, эмнэлэгийн бусад ажилтныг
анагаах ухааны ба нөхөн үржихүйн сургалтын хөтөлбөрт хамруулж, эмнэлгийн үйлчилгээг гадаад улсад үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, анагаах ухааны чиглэлээр суралцагсдад төлбөрийн туслалцаа үзүүлэх тахир дутуугийн байдлаас болоод сургууль завсардсан хүүхдүүдийг анхан шатны болон мэргэжлийн сургалтад хамруулах, асрамжийн төв ажиллуулах зорилготой.
Боловсрол  РД: 1031961  Улаанбаатар хот, БЗД, 22-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, 120 тоот Утас: 11-461673,
 70172008,
99283370
33 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
 “Хөгжил дэх оролцооны төлөөх холбоо”
 “Жи си эс”

/Global Civic Sharing/


 
Монгол Улсад 2002 оноос эхлэн хөдөө, орон нутагт нийгэм эдийн засгийн байдлыг сайжруулах, жижиг аж ахуйг хөгжүүлэх, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх, зээл олгох, бусад сургалтад хамруулах, ижил төстэй байгууллагуудтай хамтрах ажиллах. Хөдөө аж ахуй  РД: 1032631  Улаанбаатар, СХД, 21-р хороо, Жаргалант тосгон, Рашаант өртөө, Ухны ам 1-1 тоот

СХД, 21-р хороо, 4-р хэсэг
Утас: 90116046

gcsmongol@gcs.or.kr
34 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
 “Өрнө Дорнын Соёл хөгжлийн
 харилцааны зөвлөл”

 
Соёл, анагаах ухааны харилцаа,
 боловсролыг дэмжих, хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд улс хоорондын солилцооны хөтөлбөрүүдэд өвчтөн, эмч, эмнэлгийн ажилтан, багш, оюутан, бусад мэргэжилтнүүдийг хамруулах, өнчин болон тахир дутуу хүмүүст тусламж үзүүлэх
Боловсрол  РД: 1034251  Улаанбаатар хот, БЗД, 7-р хороо, 15-р хороолол Их тойруу Дэнжийн 8  Утас: 94074077, 88337947

eccmongol@gmail.com
35 Нидерландын
Хаант Улс
 “Монголын хүүхдийн сан” Орон гэргүй, гудамжны хүүхдүүдийг орон байраар хангах, тэдний оюун ухаан болон бие махбодийн хэрэгцээг хангаж, анхаарал халамж тавих, эмзэг бүлгийн айл өрхийн хүүхдүүдийг цаашид гудамжны амьдралд оруулахгүйн тулд туслалцаа үзүүлэх, адил зорилго бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой. Халамж  РД: 1035061  Улаанбаатар хот, БЗД, 4-р хороо, Американ дэнж  44/2-р байр, 6 тоот  Утас: 70004494,
89026442
36 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
 “Америк Монгол
судлалын төв”

 
Монгол-Америкийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд, эрдэмтдийг дэмжсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, уг хөтөлбөрийн хүрээнд эрдэмтэд судлаачдыг практик зохицуулалтаар хангах,мэдээллээр зуучлах, хурал, чуулган, уулзалт зохион байгуулах, номын сангаар үйлчлэх. Боловсрол  РД: 1036521  Улаанбаатар хот, СБД, 2-р хороо Нацагдоржийн номын сан зүүн хаалга.  Утас: 99170042,
 70110486,  77100486

info@mongoliacenter.org
37 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
 “Дэлхийн сайн
санаат хүмүүс”
Соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан,
эрүүл мэндийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх, эмзэг бүлгийн хүүхэд залуучуудад боловсрол, мэргэжил олгох, дадлагажуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх, асрамжийн газар байгуулах.
Боловсрол  РД:  1036661  Улаанбаатар хот, БЗД, 26-р хороо 830-р байр 2 тоот   Утас: 89897631, 91154602
38 Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
Тайвань
"Тайваний хүүхэд гэр
бүлийг дэмжих сан"

 
Амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлогтой өрхийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, тэдгээр өрхийн хүүхдүүдийн эсэн мэнд амьдрах эрхийг хамгаалах, сургууль завсардахгүй суралцуулах зорилготой. Халамж  РД:  1035185  Улаанбаатар хот, БЗД, 42-р хороо, Аман хуур 2 хотхон, 40-202 тоот  Утас: 11-330776

Info@tfcf.org.mn
39 Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
Тайвань

 "Си Ай Си Эм"
/CICM/

 
Англи хэл заах, сургалтын тэтгэлэг олгох,
 хүүхдүүдийн ирээдүйн боловсролын төлөө хүүхдийн цэцэрлэг, боловсролын бусад байгууллагад тусламж үзүүлэх, судалгааны төвөөрөө дамжуулан Монголын түүх соёлыг дэмжих, хараа хяналтгүй хүүхдүүдэд зориулсан төв ажиллуулах, сургалт зохион байгуулах, орон нутгийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.
Боловсрол  РД:  1037358   Улаанбаатар хот, СБД, 6-р хороо, Их Сургуулийн гудамж, 11-р байр /Урлан бүтээх төвийн зүүн талд 4-р дэлгүүрийн хойд талд/  Утас: 11-354461,
11-354462,
 11-354464 cicmmongolia@yahoo.com
40 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
 “Дэлхийн евангелийн эвслийн сайн мэдээнүүд”
/WEGO/

 
Хүүхдийн эрх ашгийг хангах үүднээс
 асрамжийн газрын хүүхдүүдэд ерөнхий боловсролын сургууль, сувилал, амралтын газар ажиллуулах тэдний боловсрол, эрүүл мэндэд тусламж үзүүлэх, сувилал, амралтын газар байгуулахад нь туслах, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдэд зориулан тэдний эрх ашгийг хамгаалах үүднээс түр байрлах байрыг бий болгох, тусгай хөтөлбөр зохион байгуулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой.
Халамж  РД:  1035193  Улаанбаатар хот, БЗД, 20-р хороо, Гачуурт Бага Хуандай, Могойт дэнж 36 А тоот Утас: 88007511,
98994832


shinenaidvar2017@yahoo.com
41 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
"Сайн Хөрш"
 “Good neighbors”

 
Улаанбаатар хот, орон нутагийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор боловсрол, эрүүл мэнд, ундны ус, орлого нэмэгдүүлэх, сүлжээ хамтын ажиллагаа болон хүүхдийн эрх хамгаалал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах, НҮБ-д зөвлөх эрхтэй, хөгжлийн төлөөх хүмүүнлэгийн байгууллага. Боловсрол  РД:  1033964  Улаанбаатар хот, БГД, 6-р хороо, Кёкшү цамхаг, 769 тоот Утас: 99790546, 70144133
42 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
 “Ногоон Ази сүлжээ”

"Green Asia Network'
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг сааруулах, хүлэмжийн хий, цөлжилт, шар шороон шуургыг буруулах төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх. Байгаль орчин  РД:  1034774  Улаанбаатар хот, СБД, 16-р хороо, 14061 Дамбадаржаа гудамж, 112/1 тоот Утас: 70111432

greenasiamn@gmail.com
43 Бүгд Найрамдах
Итали Улс
“I Fiori Semplici Onlus”
 
Хараа хяналтгүй болон сургуулиас завсардсан
 хүүхдүүдийг орон байраар хангах, сурах боломж олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэх, улс хооронд хүүхэд үрчлэх чиглэлээр ажиллах
Хүмүүнлэг  РД:  1036254  Улаанбаатар хот, ЧД, 6-р хороолол, 11/3   Утас: 88113313
ifioridimongolia@gmail.com
44 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
 “Солонгос-Монголын харилцааг дэмжих нийгэмлэг”

"Komex Mongolia"
Агаарын бохирдол, цөлжилтийн эсрэг, газар, тарийлангийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Хоёр орны харилцаа, холбоо, соёл боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, бусад ТББ-уудтай хамтран ажиллах зорилготой. Байгаль орчин  РД:  1036394  Улаанбаатар хот, СХД, 33-р хороо, Тахилтын ам мод үржүүлгийн талбай. Утас: 91951666,
 70140103, 89119119
45 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
"Самаританс Пурс"
 “Samaritan’s Purse”

 
Монгол Улс дахь эмнэлэг, эрүүл мэндийн салбарын  байгууллагуудад тоног төхөөрөмжийн туслалцаа үзүүлэх, хүүхдийн зүрх төсөл хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эх, эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдад анагаах болон нөхөн сэргээх сургалт явуулж, зөвлөгөө өгөх, ижил төстэй байгууллагуудтай хамтран ажиллах Эрүүл мэнд  РД:  1036513  Улаанбаатар хот, БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, “Соманг плаза” төв 5 давхар 505 тоот  Утас:70151600,
 453018
46 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
 “Дэ Нэйче Консерванси”
 /The Nature Conservancy/
Монгол Улс дахь амьд биетийн олон янз байдлын төлөөлөл болох байгаль,
 амьтан, ургамлын бүлгэмдлийг тэдгээрийг оршин тогтноход чухал ач холбогдол бүхий эх газар, усан орчныг хамгаалах, Монгол Улсын Засгийн газар болон эрх ашиг нь хөндөгдөж болох 
Байгаль орчин  РД:  1036939  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, DHL оффис, 2 давхарт,
201 тоот
Утас: 70118525,
70118526
47 Бүгд Найрамдах
Итали Улс
“Амичи Ди Дон Боско” Эмзэг бүлгийн иргэд, хүүхэд хамгаалал,
 хүмүүнлэгийн чиглэлээр хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, улс хооронд хүүхэд үрчлэх асуудлаар төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.
Хүмүүнлэг  РД:  1037218  Улаанбаатар хот, ЧД, 3-р хороо, Peace tower, 1408 тоот Утас: 70117800, 99116143
48 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
 “Ворлд лернинг”
/Wolrd Learning/


 
Соёл судлалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, Монгол хэл, Монголын түүх соёлын талаарх мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх, хөтөлбөрт оролцогчдод Монгол орны түүх, соёлын дурсгалт газруудаар аялах, тэдгээрийг судлах боломжоор хангах, Монгол Улсын түүх, соёл, ахуй амьдрал, орчин экологи судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувь хүн, албан газар, байгууллагатай хамтран ажиллах.   Боловсрол  РД: 1033425  Улаанбаатар хот, БЗД, 16-р хороо, Дандар баатрын гудамж, ЭМЯ, 16 В-3  Утас: 11-452138
49 Япон Улс “Хүүхдийг ивээх сан”
 
Хүүхдийг Ивээх Сан /ХИС/ нь 1994 оноос Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж, боловсрол, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засаглал болон хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж үзүүлэх чиглэлээр ажиллах. Хүмүүнлэг  РД:  1033557  Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Аризона төв, 4 давхар Утас: 11-329365,
11-329371
50 Канад Улс “Дүфрэснэ Готьерын Сан”
 
Боловсрол, эрүүл мэнд болон олон нийтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төслийг дэмжих замаар амьдралын баталгаат түвшнээс доогуур хүүхэд, гэр бүлд туслах Хүмүүнлэг  РД:   1035045  Улаанбаатар хот, СБД, Залуучуудын өргөн чөлөө,
Дүфрэснэ Готьерын Сан 27/1, 403 тоот
Утас: 11-324679,
99091966

fdgmon@magicnet.mn
51 Канад Улс  “Амийн мод сэргэлт”
 
Газрын даацыг зохистой хуваарилах, газрыг үр өгөөжтэй ашиглах, цөлжилтөөс хамгаалах зорилгоор Монголын залуучуудыг газар тариалангийн аж ахуйг хөгжүүлэх арга ухаанд сургаж зохих ур чадварыг эзэмшүүлэх  Хөдөө аж ахуй  РД:   1035312  Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, Бор гүвээ, 5-р баг, 1 хэсэг, 104 тоот Утас: 88072667, 80752121
52 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
“ Файр”
/Flagstaff International Relief Effort/ FIRE

 
Yндэсний болон олон улсын хэмжээнд хувь хүн,
 олон нийтэд амьжиргаагаа сайжруулах санаачлагууд гаргаж ажиллах боломжийг бүрдүүлэх, эрүүл мэнд, боловсрол, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.
Эрүүл мэнд  РД:  1035452  Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Matrix centre,4 давхарт, 407 тоот  Утас: 70101810,
99172583

program@fireprojects.org
53 Бүгд Найрамдах
 Чех Улс
“Пипл ин нийд”
/People In Need/

/Байгаль орчин/
БНЧУ-ын санхүүжилттэй
 тусламжийн төсөл хэрэгжүүлэх /ЗГ/
Орон нутгийн иргэдийг чадавхжуулах, гамшиг, онцгой байдлын үеийн тусламж үзүүлэхээс гадна орон нутгийн удирдлагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хоршоод бүлгүүдийн чадавхыг бэхжүүлж, тогтвортой амьжиргааг дэмжих, дээд боловсролыг сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах болон агаарын бохирдлыг буруулухад хувь нэмрээ оруулж, мэдлэг, ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.
Байгаль орчин  РД:   1037455  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо,
 Парк вийв residence 8-р байрны 01тоот,

Моннис /Төв номын сан/

Утас:99025531
70111501
54 Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
“ӨМӨЗО-ны олон улсын худалдааг дэмжих холбоо ба Эрээн хотын олон улсын худалдааг дэмжих холбооны төлөөлөгчийн газар”
 
Хөрөнгө оруулахад дэмжлэг үзүүлэх, бизнесийн орчин,
 хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх. Хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн уулзалт, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, хил худалдаанд тохиолдож буй саад бэрхшээлийг арилгах, хөнгөвчлөхөд чиглэгдсэн үнэлэлт дүгнэлт гаргах, хамтран хэрэгжүүлэх.   
Эдийн засаг  РД:   1037049  Улаанбаатар хот, Худалдаа аж
үйлдвэрийн танхим
Утас:99033097, 91999795
55 Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс
“Сэргээн босголт
зээлийн банк”
ХБНГУ-ын засгийн газрын даалгавараар хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд
Монгол Улсад зээл тусламж, санхүүгийн хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх.
Эдийн засаг  РД:  9908315  Улаанбаатар хот, СБД, Сөүлийн гудамж,
 Найман Зовхис байр, 6 давхар, 601 тоот
Утас: 88101010
56 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
"Копия Монгол төв"
 
Хөдөө аж ахуйн салбарт техникийн хамтын ажиллагааны төсөл, хөтөлбөр  хэрэгжүүлэх, мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр шинжилгээ судалгаа хийх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд мэдлэг түгээх үйлчилгээг зохион байгуулах Хөдөө аж ахуй  РД:  9908307  Улаанбаатар хот, ХУД Зайсан 22-р хороо ХААИС, Хичээлийн 2-р байр 9 давхарт Утас: 7012-1021
57 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
“Сүрьегийн үндэсний
нийгэмлэг”

 
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв (ХӨСҮТ)-тэй хамтран
сүрьеэ өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
Эрүүл мэнд  РД:  9908366  Улаанбаатар хот, БЗД, 26-р дугаар хороо
Олимп плаза оффис 1011 тоот
Утас: 91811523
58 Швейцарын
Холбооны Улс
“FXB Mongolia”
 
Ядуурал, ХДХВ болон бусад өвчнүүд, байгалийн гамшгийн үр нөлөөтэй тэмцэж,
эмзэг бүлгийнхэнд үндсэн эрхээ эдлэх, үр хүүхдээ өсгөх, өнчин хүүхдүүдийг зохих ёсоор өсгөн хүмүүжүүлэхийн тулд эдийн засгийн тогтвортой өөрөө удирдах эрхтэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх.
Хүмүүнлэг  РД: 9908404  Дорноговь аймаг, Сайншанд сум,
1 баг, ноён хутагтын 33-6А  тоот
Утас: 99161637
59 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
 “Ворлд шэйр”
 “World share”
Хилийн чанд дахь тусламжийн ажил болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа,
 бүлгийн үйл ажиллагаа, хүүхэд ивээн тэтгэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, цэвэр усаар хангах, яаралтай тусламж дэмжлэг үзүүлэх.
Хүмүүнлэг РД: 9908382 Улаанбаатар хот, СБД , 1-р хороо, Автозамчдын гудамж 34,
"Жэй" тауэр, 7 давхарт 703 тоот 
Утас: 88019664
60 Бүгд Найрамдах
Франц Улс
“Аксион Монголи”
 
Хүмүүнлэг, соёл, нийгэм,
эдийн засгийн болон боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүлэх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Хүмүүнлэг РД: 9908439 Улаанбаатар хот, БЗД,
26-р хороо, Олимп Виллаж, 201-158 тоот
Утас:  : 330607 ,4241 29
contact@actionsmongolie.org
varletchristian@gmail.com
61 Канад Улс  Канадын мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага Канадын өндөр туршлагатай сайн дурын зөвлөхүүдийн тусламжтайгаар
Канад болон дэлхийн эдийн засаг, нийгмийн өсөлтийг хурдасгах, бэхжүүлэх.
Эдийн засаг РД: 9908447 Улаанбаатар хот, ЧД,
 1 хороо, Бага тойруу, НТН цамхаг, 3 давхарт
Утас:7610500
99600880
62 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
 “Рафаэл интернэйшнл”
 
Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын ажилтан, эмч мэргэжилтнүүдийг сургаж, чадваржуулах замаар эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг үзүүлэх, хүүхдийн зүрхний мэс засал хийх боломж, орчин нөхцлийг бий болгох,
 алслагдсан хороолол, орон нутгийн иргэдэд монгол эмч нараас бүрдсэн сайн дурын үзлэгийн баг үзлэг эмчилгээ хийх ажлын өргөжүүлэх зорилготой.
Эрүүл мэнд РД:9908471 Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, оюутны гудамж,
Unity 401 тоот
Утас:88021255
63 Канад Улс “Вэлүү сан”

Veloo Foundation
Монгол Улсад нийгэмд чиглэсэн хүмүүнлэгийн ажиллагаа явуулах, эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд тусламж үзүүлэх зорилготой. Хүмүүнлэг  РД:9908528  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, нарны зам,
Мандал даатгал байр 1001 тоот, НСКБ 87 байр
Утас:70000474,
95011351
64 Бүгд Найрамдах
Итали Улс
“Азиа Монголиан”

 
Азийн буурай хөгжилтэй үндэстний цөөнх,
 эдийн засаг, нийгэм, эрүүл мэнд болоод соёлын хөгжлийг дэмжих зорилготой.
Хөдөө аж ахуй  РД:9908536  Улаанбаатар хот, БГД, 16-р  хороо,
Орхоны 1-23 тоот, Оюу төв
Утас:88105483
65 Австрал Улсад  “Эй Ви Ай” Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, ялангуяа нийгмийн
эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, боловсрол, байгаль орчны менежмент болон уул уурхайн салбарын хүний чадавхижуулахад Австрали Улсаас мэргэжлийн боловсон хүчнийг авчирч ажиллуулах. Мөн хоёр улсын байгууллага хоорондын болон мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, мэдлэг, ур чадвар, туршлага солилцох, харилцан суралцах боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 2 орны соёлын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах.
Эдийн засаг  РД: 9917926  Улаанбаатар хот, СБД, Бага тойруу 1200, 8-р хороо Сити Тауэр 1203-1 тоот Утас:99090735
66 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
“Ла Миссион дэ Жуа"

La Mission De Joie

 
Хүүхэд хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, өөрсдийгөө илэрхийлэх бүрэн боломжоо нээхэд туслах чадвар, чадварыг зааж сургах. Боловсрол  РД: 9917934  Улаанбаатар хот, СБД, 4-р хороо, 63-10 тоот Утас: 95905550
67 Их Британи,
Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс
“Лондонгийн амьтан
 судлалын нийгэмлэг”
Шинжлэх ухааны судалгаа явуулах, биологийн олон төрөл, зүйлийг хэвээр хадгалах болон ан амьтдын сайн сайхан байдлыг хөхүүлэн дэмжих, устаж буй болон бусад төрөл, зүйлийг хамгаалах болон үржүүлэх,
олон нийтийн сонирхлыг дэмжих, амьтан судлалын талаарх мэдлэг болон ан амьтдыг хамгаалахад дэлхийн нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх болон сурталчлан таниулах замаар амьтан судлалын салбарыг хөгжүүлэх зорилготой.
Байгаль орчин  РД: 9917896  СБД, Бага тойруу 24 “Монреимпекс” ХХК байр 302 тоот  Утас:99006166, 99107570
68 Швейцарын
 Холбооны Улс
 “Бизнес Профешиналс Нетворк”
 БПН

 
Хөгжиж буй улс оронд ажлын байр шинээр бий болгох, эдийн засагт хувь нэмэр оруулах, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, зөвлөгөө өгөх, бизнесийн удирдлагын сургалт семинар явуулах, бизнес эрхлэгчдийн хоорондын харилцаа холбоог тогтоох үндсэн зорилготой. Эдийн засаг  РД: 9917942  Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Оюутны 33, Танан төвийн буудал, 404 тоот. Утас  91915155, 99195036
69 Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
ӨМӨЗО-ны Баяннуур хотын худалдааг
дэмжих хороо

 
Нэг зам, нэг бүс санаачлагатай холбогдуулан Хятад, Монгол, Орос гурван улсын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх, БНХАУ, Монгол Улсын худалдаа, бизнес, хил дамнасан тээвэрлэлт, соёлын солилцооны урсгалыг идэвхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах Эдийн засаг  РД: 9917969  Улаанбаатар хот, Хүннүгийн гудамж, Их Монгол оффис, 2-6 тоот Утас: 99104889
70 Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс
“Шпаркассэ банкны
 олон улсын хамтын ажиллагааны сан”

 
Монгол Улсын банкны салбарыг бэхжүүлэх, банкны ажилтнуудыг олон улсад
 тавигддаг суурь шаардлага хангах хэмжээнд чадавхижуулах, мэргэжил дээшлүүлэхэд Монгол банк болон бусад банкны холбоонд туслалцаа үзүүлэх
Эдийн засаг  РД:9917993  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ландмарк төв, 6-р давхар Утас: 7700-9656,94099457
71 Их Британи,
Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс
“Тогтвортой ноос,
ноолуурын эвсэл”

 
Нийгмийн сайн сайхны тусын тулд малчин өрх болон малчны бүлэг нөхөрлөлүүдийг дэмжих, тэдний шаардлага, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан сургалт, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, байгаль орчныг хамгаалах мөн нөхөн сэргээх чиглэлээр малчдад боловсрол олгох, ядуурлыг бууруулах ба эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, нөхөн сэргээлтийн арга аргачлалыг дэмжих зорилготой. Хөдөө аж ахуй  РД:9917985  Улаанбаатар хот,СХД, 3-р хороо, Twin tower 5030 тоот  Утас:70115559
72 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
 “Уанскай”

"Onesky"

 
Эрсдэлийн бүлгийн хүүхдүүдэд санхүүгийн дэмжлэг, боловсролын болон бусад зүйлийн туслалцаа үзүүлэх, сургалт, зөвлөмж өгөх, хувь хүмүүс, олон нийтийн байгууллага, төрийн байгууллагуудад бага насны хүүхдүүдийг асран хамгаалах, сурган хүмүүжүүлэх тухай сургалт, боловсролын хөтөлбөр бэлдэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, дунд насны хүүхдүүдэд бие даан суралцах боломж бүрдүүлэх, гэр бүлийн гишүүд болон асран хамгаалагчдад хүүхэд хөгжүүлэх арга барилд суралцах зорилготой Боловсрол  РД:9918019  Улаанбаатар хот, СБД 1-р хороо Шангри-Ла оффис төв 9 давхар 908 тоот       

БЗД, 21-р хороо Бага Дарь-Эхийн 8 
Утас 99103575
73 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
”Прожект Орбис
 Интернэйшнл”
Нүд судлалын мэс заслын болон эмчилгээний арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, туршлага солилцох, сургалт явуулах чиглэлээр дэлхий дахинд үйл ажиллагаа явуулах, зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эмч болон ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах зорилготой. Эрүүл мэнд  РД:9918027  Улаанбаатар хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, Төгөлдөр оффис, 401 тоот

Email: orbismongolia@orbis.org
Утас 99186985, 77669918
74 Оросын Холбооны
Улс
 “Бид Самбогийнхон” Самбо бөхийг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй холбооны гишүүдийг дэмжих, холбооны гишүүдийн эрх, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд аливаа маргаан, зөрчлийг шийдвэрлэхэд бүх талаар туслах, мөн хууль эрх зүйн болон бусад туслалцаа үзүүлэх, холбооны гишүүд хооронд болон холбооны гишүүд гуравдагч этгээд хоорондын харилцаанд аливаа зөрчил тэмцэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, эдгээр харилцааг зохицуулах Эрүүл мэнд  РД: 9918043
 
Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ланд марк оффис, 8-р давхарт   
   
Утас: 91113438
75 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
“Олон улсын хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны сүлжээ” Олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, гадаад улс орнуудад Солонгосын хөдөө аж ахуйн их сургууль байгуулан, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт олон улсын солилцоо болон хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хооронд хамтын ажиллагааны сүлжээ байгуулах болон ажиллах хүч солилцох замаар хөдөө аж ахуй газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх, улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах, хүн төрөлхтний найрсаг харилцаа, хамтын эрх ашгийн төлөө ажиллах Хөдөө аж ахуй  РД:9918035  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Union оффис, 15 давхарт, 1507 тоот  Утас: 99270033
76 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс
"Банд фор гүүд "
Band for good

 
2016 онд БНСУ-ын Гуанжү хотод анх байгуулагдсан,
Нийгэмд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон соёл урлаг, боловсрол, байгаль орчин зэрэг салбарт бусадтай хамтран ажиллах. 
Эрүүл мэнд  РД:9918051  Улаанбаатар хот, ХУД, 7-р хороо, Жаргалант 15-р гудамж 367а тоот Утас: 88075701,
91109498
77 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс 
“Байгаль орчны
мониторингийн үндэсний төв”

 
Ус хамгаалах бүсийн бохирын хамгаалалт зэрэг хянан шалгах үйл ажиллагаа,
Агаарын бохирдол илрэх, хаягдал хог ялгаруулалт зэрэг байгаль орчны хянан шалгах ажиллагаа, Хүний биед хорт бодис ялгаруулах байгууллагыг хянан шалгах, илрүүлэн илчлэх.
Байгаль орчин  РД:9918078  Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Business Plaza Утас : 93110699
78 Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс 
“ВИТ"
“With”
ВИТ (Эрүүл мэндээр дамжуулан бүх нийтийн ашиг сонирхол) нь
олон нийтийн хөгжлийн төсөл, хоолны дэглэм ба хоол тэжээлийн интервенцийн төсөл, боловсрол, судалгаа чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах зорилготой.
Эрүүл мэнд  РД:9918086  Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо,
ШУТИС-ийн төв байр, 337 тоот
Утас:99153660

monwith2022@gmail.com
79 Япон Улс "Эм Эс Ай "
Монгол Улсад болон Япон Улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, мэдээлэл технологийн салбарт хүнийй нөөц, ажиллах хүчний бололцоог судлах, зах зээлийн судалгаа хийх, ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААН-үүдтэй хамтарч ажиллах боломжуудыг судлах, Монгол Улсын үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдтэй хамтарч ажиллах.
Боловсрол  РД: 9918094  Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хорооь Амарын Гудамж, Лагшан төв, 213 тоот Утас: 89577271
80 Бүгд Найрамдах Солонгос Улс “Он Хаппи”
Он Хаппи ТББ нь  Монгол Улсын Улаанбаатар хот, Төв аймаг, Увс аймагт сургууль, төрийн байгууллагуудтай солилцоо, хамтын ажиллагааны замаар боловсролыг дэмжих төслүүдийг идэвхтэй хэрэгжүүлсэх зорилготой.
Боловсрол  РД: 9918108  Улаанбаатар хот, БЗД, 18-р хороо, 13-р хороолол 39-33 тоот Утас: 99089045
korea@onhappy.org
81 Америкийн Нэгдсэн
Улс


 
"Friends of Mongolia"
Монголын ард түмний нийгмийн хөгжлийн төлөө ажилладаг буяны байгууллага бөгөөд орон нутгийг хөгжүүлэх төсөл, нийгмийн эмзэг бүлгийн оюутнуудыг дотоодын  боловролын байгууллагуудад сургах, тэтгэлэг олгох, соёлын солилцоо, хүний хөгжлийг дэмжих зорилгоор иргэдтэй хамтран ажиллах ” зорилготой
Боловсрол  РД: 9918116  Улаанбаатар хот, СБД,
8-р хороо, Оюутны гудамж, МКМ 24-р байр
52 тоот
Утас: 89029399
82
Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

"Нээлттэй Эмч Нарын Нийгэмлэг"
“Эх орон, хилийн чанадад эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй үзлэг оношилгоо хийх зэрэг хүмүүнлэгийн үйлсээр дамжуулан нийгмийн сайн сайханд хувь нэмрээ оруулах, иргэд хувийн хэвшлийн харилцааг хөгжүүлэх” Эрүүл мэнд  РД: 9918124  Улаанбаата хот, БЗД, 1-р хороо, Е-март худалдааны төв Утас: 91916530
83 Америкийн
Нэгдсэн
Улс
“Америкийн олон
улсын боловсролын
зөвлөл”
Бүх түвшний боловсролын салбарт олон улсын солилцоо, хамтын ажиллагаагаар дамжуулан Америкийн Нэгдсэн Улс болон бусад үндэстний иргэдийн хоорондын харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх чиглэлээр ажилдаг олон улсын ашгийн бус байгууллага. Монгол Улсад Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй “Ирээдүйн Манлайлагчдын солилцооны хөтөлбөр” (FLEX)-г 2017 оноос хойш, Education USA Mongolia хөтөлбөрийг 2023 оноос хэрэгжүүлэх эрхийг авсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах зорилготой. Боловсрол  РД: 9938966    Утас: 99062604
84 Оросын
Холбооны
Улс
“Силквей Ралли” Монгол Улсад Автомоспортыг дэмжих, олон улсын тэмцээнийг зохион байгуулж оролцох,  ашгийн бус үйл явууллах зорилготой. Спорт  РД:9938982    Утас: 99118097
85 Япон Улс “Дэлхийн морин
хуурын холбоо”
Монголын үндэсний морин хуур хөгжмийг дэлхий нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, олон улсын морин хуур судлаач, суралцагч, урлаач, хөгжмийн зохиолчдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, суралцахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой Япон Улсад албан ёсны бүртгэлтэй ТББ байгууллага. Соёл, урлаг  РД: 9938974  Улаанбаатар хот, ЧД, бага тойруу, Корпорэйт товер 400 тоот Утас: 99626623
Email: world.morinkhuur.association@gmail.com