Эхлэл     Төрийн бус байгууллагын жагсаалт

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын жагсаалт

 

 

Улс

 

Салбар төлөөлөгчийн
газар

 

 

Салбар төлөөлөгчийн
газрын зорилго

 

 

Байгууллагын
Хаяг

 

 

Холбогдох
Утас
, и-мэйл хаяг

 

 

Байгууллагын Регистр

1

Америкийн Нэгдсэн
Улс

"Дэзэрэт олон улсын энэрлийн
байгууллага "

 

 

   Хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг байгууллагад тусламж дэмжлэг үзүүлэх, салбарт үзүүлэх тусламжийн хүрээнд боловсрол, эрүүл мэнд, скаутын хөдөлгөөн, барилга хот байгуулалт, төлөвлөлт, банк, бизнесийн салбарт төсөл хэрэгжүүлдэг

Улаанбаатар хот, БЗД, 1-р хороо, Токиогийн гудамж 6

Утас: 70160743, 89080786, 99113246.

 

idsdicmongolia@idsmail.net

 

 

 

1032801

 

2

Олон Улсын
Байгууллага

 

Олон улсын Адвентист
Хөгжил ба Туслалцааны Байгууллага "АДРА"

 

Эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд туслах, эрүүл мэнд, боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн хөгжилд зориулсан төрөл бүрийн төсөл хэрэгжүүлэх, нэн дорой амьдралтай хүмүүст буцалтгүй тусламж үзүүлэх ажил зохион байгуулж ажиллаж байна.

Улаанбаатар хот, БЗД, 1 хороо, Токио гудамж, Палаза цамхаг, 8-401 тоот

 

Утас: 450732,
450734, 123-1234

 

Info@adra.org.mn

 

 

 

1032666

 

3

Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улс

 

"Хэлп Интернэшнл"

Help International

Нийгмийн эмзэг иргэдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх аливаа буруу зуршил, хүмүүжилтэй хүмүүсийг тусгай хөтөлбөрөөр дахин хүмүүжил олгох сургууль байгуулж ажиллуулах, төрөл бүрийн соёл хүмүүжлийн арга хэмжээ зохиох, давтан сургалт явуулах, дүрс бичлэг болон хэвлэлийн аргаар үйл ажиллагааны талаар сурталчилгаа хийх, тараах

Улаанбаатар хот, БЗД, 2-р хороо, 1А хэсэг, АОС 11-р байр

Утас:455463, 88153888

 

info@helpmongolia.org

 

 

 

1032933

 

4


Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

"Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн"

 

Ардчиллыг бэхжүүлэх, иргэний оролцоо, нийгэмд тулгамдсан асуудлуудлыг шийдвэрлэх бичил төслүүд хэрэгжүүлэх, туршлага хуваалцах замаар Монгол Улсын залуу манлайлагчдыг чадавхжуулах, боловсон хүчнийг бэлтгэх

Монголын залуу манлайлагчид ардчилал хөгжиж буй улс орнуудын залуучуудтай мэдлэг, туршлага хуваалцах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө 15/а5, Амбассадор оффис

303 тоот

Утас: 99009750, 77015161

 

@IRIGlobal/IRI.org

 

1033077

 

5

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс

 

Хонг конг хотод төвтэй "Мандах Нар"

 

Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт сайн санааны тусламж үзүүлэх, тусгай боловсролын сургалт зохион байгуулах

 

Улаанбаатар хот, БГД, 4-р хороолол, 19-р хороо Мандах наран төв, 210 тоот

Утас: 11-366376

 

1033344

 

6

Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улс

 

"Конрад Аденаурын сан"

 

1993 оноос эхлэн Монгол Улсад өөрийн суурин төлөөлөгчөө томилон ажиллуулж буй ХБНГУ-ын улс төрийн сан юм. Алдчилсан төрийн болон нийгмийн байгууллыг хөгжүүлэх, шилжилтийн үйл явцыг нийгмийн баримжаат зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо хүртэл даган ажиглах, тусалж дэмжих.

 

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Жамяан гүний  гудамж, Меру тауер 8 давхар 14210 тоот

 

Утас: 11-319135/36

99084485

 

Viktor.frank@kas.de

 

 

 

1033603

 

7

Австралийн Холбооны
Улс

 

Х.А.Д.А олон улсын байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газар
"Сайн Хөрш нийгэмлэг"
Good Neighbor Society

 

1993 онд Монгол Улсад бүртгэлтэй 2 дахь төрийн бус байгууллага болон үйл ажиллагаагаа эхэлснээр 29 жил тасралтгүй “Олон нийтэд хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүмүүнлэгийн тусламж хэрэгжүүлэх” зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Австрали Улсын Х.А.Д.А олон улсын байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газар юм.

 

Улаанбаатар хот,
БЗД, 4-р хороо, 111/02 тоот

 

 


 Утас: 91711150

 

 

1033743

 

8

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

 

 

"FHI MONGOLIA"

 

Төв байгууллагын зорилго чиг үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулж иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулах, эмзэг бүлгийн хүүхэд залуус, гэр бүлүүд цаашид өөрсдийн хүч, бололцоогоор хөгжихөд сургах, амьдралд хөлөө олоход дэмжих зорилготой.

Улаанбаатар хот. БЗД, 4 хороо, Доржийн гудамж Цэргийн хотхон 64-4 тоот

 

 

Утас 99458117,
 89867901

 

 

1034006

 

9

Швейцарын
Хаант Улс

 

Клайм
"CLAIM"

 

Зорилтот бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, сургууль завсардсан хүүхдүүдэд зайлшгүй тусламж хэрэгтэй хүмүүст зориулан хувцас, хүнс, эм тариа, улирлын чанартай ажлын байр бий болгох зэрэг 3 үндсэн чиглэлээр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Улаанбаатар хот, БЗД, 12-р хороолол, 1-р хороо, 23-р байр 37 тоот

Утас: 99112547, 99124393

1034286

 

10

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

 

“Альфа коммюнитиз”

 

Сургуулиас завсардсан, хүмүүжлийн доголдолтой, эцэг эхийн халамжаас гадуур, нийгмийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг халамжлан тэтгэлэг, дэмжлэг, шаардлагатай хүмүүст эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, тэдэнд орон байр, сургууль хангах

Улаанбаатар хот, ХУД, 1-р хороо Эрэлийн 36-р байр 1 тоот

Утас: 99630912, 99663689

 

rebener@cotse.net

 

1034545

 

11

Олон Улсын
Байгууллага

 

“Жей Си Эс” /JCS/

 

Монгол Улсын төв, орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил, түүний дотор хөдөө аж ахуйн хөгжлийг хурдасгах, байгаль орчны бохирдлыг багасгах, хүн амын боловсрол, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст халамж үзүүлэх, гамшигт нэрвэгдсэн иргэдэд тусламж үзүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн сайн дурынхныг ажиллуулах

 

Улаанбаатар хот,

БЗД, 3 дугаар хороо 12-р бичил хороолол, Энх тайвны өргөн чөлөө, 50-р байр, 3-р давхар

 

Утас: 11-452465

 

 

executive@jcsintl.org

 

 

 

1034685

 

12

Олон Улсын
Байгууллага

 

“Дэлхийн зөн”
World Vision

 

Эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, боловсрол, цэвэр усны хангамж, ядуурлыг бууруулах, хүнд нөхцөлд амьдардаг хүүхдэд туслах, яаралтай тусламж зэрэг хөтөлбөр төслүүдийг хэрэгжүүлэх замаар хүүхдийн төлөө ажилладаг хүмүүнлэгийн, ашгийн бус, төрийн бус байгууллага болно

 

 

Улаанбаатар хот,

БЗД, 2 хороо, Соманг плаза 4-р давхарт

 

 

 

 

Утас :88026982
 

 

 

 

 

 

1031147

 

13

Норвегийн Хаант Улс

 

 

"НЛМ"

Норвегийн тусламжийн байгууллага

 

Монгол Улсад хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хүмүүнлэгийн дэмжлэг үзүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх, нийгмийн эмзэг давхаргад хоол хүнс, хувцас, эд материалын тусламж үзүүлэх

 

 

Улаанбаатар хот,

СБД, 1-р хороо Скай плаза төв 4 давхарт

 

 

 

Утас: 70002300,
70002301, 70002302,

70434041

 

 

1035622

/9098089/

 

14

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

“Азийн соёл
хөгжлийн институт”

 

Монгол Улсад нийгэм, соёл урлаг, хүмүүнлэгийн чиглэлээр, орон нутгын хөгжилд хувь нэмэр оруулах ба олон улсын хамтын ажиллагааны салбарт боловсон хүчин бэлтгэх

Улаанбаатар хот, ХУД, 2 дугаар хороо Шаравын гудамж 1 дүгээр байр

 

 

Утас: 96481203, 76001040

 

1035762

15

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

"Азийн Сан"

 

Монголд төлөөллийн засаглал, зах зээлийн ардчиллыг хөгжүүлэх, иргэний нийгмийг бэхжүүлэх, Монгол-Америкийн хооронд болон Ази Номхон Далайн бүс нутагт боловсрол солилцооны хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, сургалтын ном тараах, мэдээллийн үйл ажиллагаа явуулах.

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Ориент Плаза, 3 давхарт

Утас: 11-330524, 11-311497

 

 

 

1035908

 

16

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс

 

“Кристина Ноблийн
 хүүхдийн сан”

 

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдэд туслах, хүүхэд бүрийг хувь хүний нь хувьд хүндэлж хайрлах, өнчин ядуу хараа хяналтгүй хүүхдэд яаралтай тусламж, эмнэлгийн урт хугацааны эмчилгээ, хоол тэжээлийн сувилгаа үзүүлэх, боловсрол, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, сургалтанд хамрагдсан хүүхдийг хөгжүүлэх болон хүүхдийг энэрэх чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах.

 

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо Гэрэл төв 1 давхарт

 

Утас: 315611

 

 

 

1036025

 

17

Швейцарийн Холбооны Улс

 

Олон Улсын
 “Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”

 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас Монгол Улсад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан байгаль хамгаалах, байгаль орчны талаар хүмүүст боловсрол, сургалт, сурталчилгааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийг дэмжиж, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх эх үүсвэр хайж олох

 

Улаанбаатар хот

СБД, 8 дугаар хороо Амарын гудамж Интер байр 4 давхарт

 

 

 

 

 

Утас: 318447, 98892362

 

 

 

 

 

 

1036696

 

18

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

“Англи хэлний институт”
/English Language institute/

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш нарыг бэлтгэх, зуны сургалт явуулах чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

 

Улаанбаатар хот, ЧД, 1-р хороо, Матрикс төв 311 тоот

Утас: 310662,
 99150011

 

 

1037099

 

19

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

 

“Раул Фолеругийн анд нөхдийн холбоо”
/АИФО/

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэм, хамт олонд тулгуурлан сэргээн засах төслийн хүрээнд сургалт, эмчилгээ, протез ортопедийн үйлдвэрлэл болон бусад жижиг төслүүдийг санхүүгээр дэмжих

 

Улаанбаатар хот,

БЗД, 4 хороо, Американ дэнж, 44-6-141 тоот

 

 

Утас: 70153058, 99095302
 

mongoliacbr@mongol.net

 

 

 

1036688

 

20

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

 

“Ханнс Зайделийн сан”

 

1993 оноос эхлэн Монгол Улсад өөрийн суурин төлөөлөгчөө томилон ажиллуулж буй ХБНГУ-ын улс төрийн сан юм. Алдчилсан төрийн болон нийгмийн байгууллыг хөгжүүлэх, шилжилтийн үйл явцыг нийгмийн баримжаат зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо хүртэл даган ажиглах, тусалж дэмжих.

 

Улаанбаатар хот,

СБД, 6 хороо, Сүхбаатарын гудамж, 11/1 тоот

 

 

Утас: 321294,
 327350

 

 

 

1035355

 

21

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

"Ивээлт Гараг"
Global Care

 

Иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, тэдгээрийг зах зээлийн харилцаанд суралцах, мэргэжлийн боловсрол олгох, хүнсний ногоо тарихад нь бодит туслалцаа үзүүлэх болон нэн ядуу иргэдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх

 

Улаанбаатар хот,

Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Нацагдоржийн гутамж 53-р байр 2-р давхарт

 

 

 

Утас: 91143577,
0121-21997

 

 

 

1034804

 

22

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

 

“Фридрих эбэртийн сан”

 

Нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн
холбогдолтой судалгааны ажил, судалгааг дэмжих, МУ-ын гадаад харилцаа, улс төр мэдээллийн солилцоог дэмжих, насанд хүрэгчдийг боловсролоор хангах, бусад олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

 

 

Улаанбаатар хот,

СБД 1 дүгээр хороо Ланд марк тауэр 901 тоот

 

Утас:311801,
311979, 312392

 

 

 

 

1034391

 

23

Ватикан Улсад

 

“Ватиканы католик
шашны байгууллага”

 

Хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх хүрээнд:
байгалийн болон гэнэтийн гамшгийн үед туслалцаа үзүүлэх, хүүхэд, залуучууд, өндөр настны, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн халамжийн төв, оюутны байр, боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд, цэцэрлэг, бага, дунд, ахлах сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулах, оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, номын сан ажиллуулах, эрүүл мэндийн хүрээнд: эмнэлэгийн анхан шатны үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх, хөдөө аж ахуйн хөтөлбөрийн хүрээнд газар тариаланг дэмжих

 

 

Улаанбаатар хот, БЗД, 18-р хороо Ватикан төлөөлөгчийн газар

Утас: 458825, 452575

 

POBox 694 UB ccmvatican@magicnet.mn

 

 

 

 

1034278

 

24

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

 

“Холт” Интернэшнл

 

Хүнд нөхцөлд байгаа өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй,
 хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, улсын асрамжийн газар, улс хооронд хүүхэд үрчлэх асуудлаар төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах

 

Улаанбаатар хот,

СБД, 1 хороо, “Монгол ТВ” цамхаг 9 давхарт 905 тоот

 

 

Утас: 96061051, 99061051, 96031051

 

 

 

 

9908358

 

25

Швейцарын
 Холбооны Улс

 

“Олон Улсын тахь групп”

 

Тахийг эх нутагт нь чөлөөт бэлчээрт
зэрлэгшүүлэн өсгөхөөс гадна байгаль экологийн судалгаа явуулж зэрлэг амьтадын амьдрах орчныг иж бүрнээр хангах

 

Улаанбаатар хот,

ЧД, Net Capital оффис 3 давхар

 

Утас: 77112031
99889762 www.takhi.org

 

 

 

1032259

 

26

Бүгд Найрамдах
 Финланд Улс

 

“Флом”

 

БНФУ-ын  ЗГ-ын хөгжлийн агентлаг  ФИННИДА-ийн тусламжтайгаар буяны үйл ажиллагаа, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн бусад салбарт төрөл бүрийн тусламжийн болон хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлж, сургалт явуулах, ижил төстэй байгууллага хийгээд мэргэжилтнүүдийг дэмжих

 

Улаанбаатар хот,

СБД, Бага тойруу НҮБ гудамж 21/1 38-р байр 1 тоот

 

Утас: 80130784,
326101

 

 

 

 

 

1031708

 

27

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

“Монголиан Азиа Рийч”

 

Эмч, сувилагч, эмнэлэгийн бусад ажилтныг анагаах ухааны сургалтын хөтөлбөрт хамруулж, анагаах ухааны чиглэлээр суралцагсдад төлбөрийн туслалцаа үзүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй сургууль завсардсан хүүхдүүдийг анхан шатны болон мэргэжлийн сургалтад хамруулах, асрамжийн төв ажиллуулах зорилготоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Улаанбаатар хот,

БЗД 22-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, 120 тоот

 

 

Утас: 461673,
 95763370

 

 

 

1031961

 

28

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

“Хөгжил дэх оролцооны төлөөх холбоо”
 “Жи си эс”

/GCS/

Хөдөө орон нутагт нийгэм, эдийн засгийн байдлыг сайжруулах,
жижиг аж ахуйг хөгжүүлэх, орон нутаг дахь хүмүүсийг ажлын байраар хангаж, зээл олгох, бусад сургалтад хамруулах, ижил төстэй байгууллагатай хамтран ажиллах

 

Улаанбаатар хот, СХД, 21-р хороо, Жаргалант тосгон

Утас:88332091

1032631

29

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

“Өрнө Дорнын Соёл Хөгжлийн
 
Харилцааны Зөвлөл”

 

Соёл, анагаах ухааны харилцаа, боловсролыг дэмжих, хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд улс хоорондын солилцооны хөтөлбөрүүдэд өвчтөн, эмч, эмнэлгийн ажилтан, багш, оюутан, бусад мэргэжилтнүүдийг хамруулах, өнчин болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тусламж үзүүлэх.

Улаанбаатар хот,

БЗД, 7-р хороо 15-р хороолол Их тойруу-36, /Дэнж 8/

 

Утас: 94074077, 88337947

1034251

 

30

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

“Байгаль, зэрлэг амьтныг
хамгаалах нийгэмлэг”

 

Монгол Улсад байгалийн унаган төрх, зэрлэг амьтад болон бэлчээрийг хадгалан хамгаалах замаар Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр болох зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах, мэдээллээр хангах, байгаль орчны судалгаа шинжилгээ хийх чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хөгжлийн агентлагууд, ШУА, их дээд сургуулиуд болон орон нутаг болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

Улаанбаатар хот,

СБД, 8 хороо, Бага тойруу, Сан бизнесс центр, 2 давхарт, 201 тоот

 

Утас: 323719,
323926

 

 

 

1034529

 

31

Нидерландын
Хаант Улс

 

“Монголын хүүхдийн сан”

 

Орон гэргүй, гудамжны хүүхдүүдийг орон байраар хангах, тэдний оюун ухаан болон бие махбодийн хэрэгцээг хангаж, анхаарал халамж тавих, эмзэг бүлгийн айл өрхийн хүүхдүүдийг цаашид гудамжны амьдралд оруулахгүйн тулд туслалцаа үзүүлэх, адил зорилго бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

Улаанбаатар хот,

БЗД, 4-р хороо, Американ дэнж  44/2-р байр, 6 тоот

 

Утас: 70004494

 

1035061

 

32

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

“Америк Монгол
судлалын төв”

 

Монгол-Америкийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд, эрдэмтдийг дэмжсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, уг хөтөлбөрийн хүрээнд эрдэмтэд судлаачдыг практик зохицуулалтаар хангах,мэдээллээр зуучлах, хурал, чуулган, уулзалт зохион байгуулах, номын сангаар үйлчлэх.

 

Улаанбаатар хот,

СБД, 2 хороо Нацагдоржийн номын сан

 

Утас: 99170042,
 70110486,  77100486

 

1036521

 

33

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

“Дэлхийн сайн
санаат хүмүүс”

 

Соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх, эмзэг бүлгийн хүүхэд залуучуудад боловсрол, мэргэжил олгох, дадлагажуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх, асрамжийн газар байгуулах.

 

Улаанбаатар хот,

БЗД, 26-р хороо 830-р байр 2 тоот

 

 

 

Утас: 89897631
 

 

1036661

 

34

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
Тайвань

 

"Тайваний хүүхэд гэр
бүлийг дэмжих сан"

 

Амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлоготой өрхүүдэд тусалж, амьдралын чанарыг сайжруулах, тэдгээр өрхүүдийн хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих, тасралтгүй суралцах боломжоор хангах, орон нутгын эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон боловсролын орчин нөхцлийг сайжруулах зорилготой.

 

Улаанбаатар хот, БЗД, 42-р хороо, Аман хуур 2 хотхон 202 тоот

Утас:11-330775

1035185

35

Бүгд Найрамдах
Франц Улс

 

“AVSF-CICDA” Хил хязгааргүй
малын эмч нар ба агрономчид

 

Малчдын хоршооллыг бий болгож, тэдний амьжиргааны баталгааг хангах, мал аж ахуйн салбарт ажиллаж буй малын эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх зорилготой.

 

Улаанбаатар хот,

СБД, 2-р хороо 5-р хороолол Сөүлийн гудамж 7/1-тоот “MGG” properties 402, 403 тоот

 

Утас: 330043, 96047877,
88022056

G.brunet@avsf.org t.luvsandorj@avsf.org

 

 

1037226

 

36

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс
Тайвань

 


 “Си Ай Си Эм”

CICM

Англи хэл заах, сургалтын тэтгэлэг олгох,
 хүүхдүүдийн ирээдүйн боловсролын төлөө хүүхдийн цэцэрлэг, боловсролын бусад байгууллагад тусламж үзүүлэх, судалгааны төвөөрөө дамжуулан Монголын түүх соёлыг дэмжих, хараа хяналтгүй хүүхдүүдэд зориулсан төв ажиллуулах, сургалт зохион байгуулах, орон нутгийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

 

Улаанбаатар хот,

СБД, 6-р хороо, Их Сургуулийн гудамж, 11-р байр /Урлан бүтээх төвийн зүүн талд 4-р дэлгүүрийн хойд талд/

 

Утас: 354461, 354462,
 354464 cicmmongolia@yahoo.com

 

1037358

 

37

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

“Дэлхийн евангелийн эвслийн сайн мэдээнүүд”
/WEGO/

 

Хүүхдийн эрх ашгийг хангах үүднээс асрамжийн газрын хүүхдүүдэд ерөнхий боловсролын сургууль, сувилал, амралтын газар ажиллуулах тэдний боловсрол, эрүүл мэндэд тусламж үзүүлэх, сувилал, амралтын газар байгуулахад нь туслах, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдэд зориулан тэдний эрх ашгийг хамгаалах үүднээс түр байрлах байрыг бий болгох, тусгай хөтөлбөр зохион байгуулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой.

 

Улаанбаатар хот,

БЗД 20-р хороо Гачуурт Бага Хуандай, Могойт дэнж 36

 

Утас: 88007511,
98994832

 

 

 

1035193

 

38

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

"Сайн Хөрш"
 “Good neighbors”

 

Олон улсын тусламжийн байгууллага болон KOICA-тай хамтран ундны ус, эрүүл мэнд, боловсрол, мэргэжлийн сургалт зэрэг нөхөн сэргээх ажиллагааг чанартай явуулах, НҮБ-аас гаргаж буй хамтын хөтөлбөр болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллах.

 

Улаанбаатар хот,

ЧД, 5 дугаар хороо “M” плаза

 

Утас: 70144155,
70144133

 

 

 

1033964

 

39

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

“Ногоон Ази сүлжээ”

 

Цөлжилттэй тэмцэх төслөөр дамжуулан байгалийг
нөхөн сэргээх, ядуурлыг бууруулах, Солонгос-Монгол 2 орны харилцааг хөгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр олгох, сургуулийн багш нарыг БНСУ-д сургалтанд хамруулах

 

Улаанбаатар хот,

СБД, 16-14061 Дамбадаржаа гудамж 112/1 тоот

 

Утас 70167770

 

1034774

 

40

Бүгд Найрамдах
Чех Улс

 

“Каритас Чех”

 

Хөдөө орон нутагт, мал аж ахуйн хөгжилд хувь
нэмэр оруулах, нийгмийн ажил, боловсролыг дэмжих болон хүрээлэн буй байгаль орчны нөхцлийг сайжруулах
.

 

Улаанбаатар хот,

ЧД, 1-р хороо Дельта төвийн 503 тоот

 

Утас:70135899

1034928

 

41

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

 

 

“I Fiori Semplici Onlus”

 

Хараа хяналтгүй болон сургуулиас завсардсан
 хүүхдүүдийг орон байраар хангах, сурах боломж олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэх, улс хооронд хүүхэд үрчлэх чиглэлээр ажиллах

 

Улаанбаатар хот,

ЧД 6-р хороолол 11/3

тоот

 

Утас: 317564

ifioridimongolia@gmail.com

 

1036254

 

42

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

 

“Солонгос-Монголын харилцааг дэмжих нийгэмлэг”
Komex Mongolia

 

Хоёр орны харилцаа, холбоо, соёл боловсролын салбарыг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, бусад ТББ-уудтай хамтран ажиллах зорилготой

 

Улаанбаатар хот,

СХД, 33 дугаар хороо Тахилтын ам

 

Утас: 91951666,
 70140103, 89119119

 

 

 

1036394

 

43

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

 

 

 

“Samaritan’s Purse”

 

Монгол Улс дахь эмнэлэг, эрүүл мэндийн салбарын
байгууллагуудад тоног төхөөрөмжийн туслалцаа үзүүлэх, хүүхдийн зүрх төсөл хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эх, эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдад анагаах болон нөхөн сэргээх сургалт явуулж, зөвлөгөө өгөх, ижил төстэй байгууллагуудтай хамтран ажиллах
.

Улаанбаатар хот,

БЗД-ийн 15-р хороо 13-р хороолол, “Соманг плаза” төв 5 давхар 505 тоот

 

Утас:70151600,
 453018

 

1036513

 

44

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Дэ Нэйче Консерванси”
 /The Nature Conservancy/

Монгол Улс дахь амьд биетийн олон янз байдлын төлөөлөл болох байгаль,
амьтан,
ургамлын бүлгэмдлийг тэдгээрийг оршин тогтноход чухал ач холбогдол бүхий эх газар, усан орчныг хамгаалах, Монгол Улсын Засгийн газар болон эрх ашиг нь хөндөгдөж болох

Улаанбаатар хот,

СБД, 1 хороо, ДНС байр, 2 давхарт

Утас: 70118526,
70118526

1036939

45

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

“Амичи Ди Дон Боско”

Эмзэг бүлгийн иргэд, хүүхэд хамгаалал,
 хүмүүнлэгийн чиглэлээр хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, улс хооронд хүүхэд үрчлэх асуудлаар төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

Улаанбаатар хот,

ЧД, 3 хороо, Peace tower, 1408 тоот

Утас: 70117800

1037218

46

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Ворлд лернинг”
/Wolrd Learning/

Монгол хэл, соёл урлаг болон
түүхийн талаарх ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс соёл хөгжлийн салбарын сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот,

БЗД, 16-р хороо, Дандар баатрын гудамж, ЭМЯ, 16 В-3

Утас: 452138

1033425

47

Бүгд Найрамдах
 Солонгос Улс

“Сэлвэшн арми”

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр өндөр настан болон хүүхдийн асрамжийн төв,
өдөр өнжүүлэх ажиллуулах, хоол хүнс, тусламжмйн бараа түгээх, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, ийм өвчтэй хүмүүст туслах, боловсрол, соёлын чиглэлээр сургалт семинар зохион байгуулах, газар тариалан эрхлэхэд иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот,

БЗД, 22-р хороо, Цайз техникийн зах өгсөх замд, замын баруун талд

Утас: 96653685,
96647261, 91997268

1033158

48

Япон Улс

“Хүүхдийг ивээх сан”

Хүүхдийн эрх, ялангуяа хүүхдийн амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, оролцох эрхийг хэрэгжүүлэхийн төлөө дэлхий дахины хүүхдүүдтэй хамтран хүүхдийн амьдралыг цаг алдалгүй, тогтвортой сайжруулах зорилготой.

Улаанбаатар хот,

ЧД, 1-р хороо, Аризона төв, 4 давхар
 

Утас: 329365,
329371

1033557

49

Канад Улс

“Дүфрэснэ готтьерын сан”

Боловсрол, эрүүл мэнд болон олон нийтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төслийг дэмжих замаар ядуу хүүхэд ба гэр бүлд туслах

 

 

1035045

50

Канад Улс

“Амийн мод сэргэлт”

Газрын даацыг зохистой хуваарилах, газрыг үр өгөөжтэй ашиглах,
цөлжилтөөс хамгаалах зорилгоор Монголын залуучуудыг газар тариалангийн аж ахуйг хөгжүүлэх арга ухаанд сургаж зохих ур чадварыг эзэмшүүлэх

Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, Бор гүвээ, 5-р баг, 1 хэсэг, 104 тоот

Утас: 88072667

1035312

51

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“ Файр”
/Flagstaff International Relief Effort/ FIRE

Yндэсний болон олон улсын хэмжээнд хувь хүн,
 олон нийтэд амьжиргаагаа сайжруулах санаачлагууд гаргаж ажиллах боломжийг бүрдүүлэх, эрүүл мэнд, боловсрол, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

Улаанбаатар хот,

ЧД, 1-р хороо Matrix centre,4 давхар, 407 тоот

Утас: 70101810,
99172583

1035452

52

Бүгд Найрамдах
 Чех Улс

“Пипл ин нийд”
/People In Need/

БНЧУ-ын санхүүжилттэй
 тусламжийн төсөл хэрэгжүүлэх /ЗГ/
Монгол Улсад 2009 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж ирсэн.
Орон нутгийн иргэдийг чадавхжуулах, гамшиг, онцгой байдлын үеийн тусламж үзүүлэхээс гадна орон нутгийн удирдлагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хоршоод бүлгүүдийн чадавхыг бэхжүүлж, тогтвортой амьжиргааг дэмжих, дээд боловсролыг сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах болон агаарын бохирдлыг буруулухад хувь нэмрээ оруулж, мэдлэг, ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.

Улаанбаатар хот,

СБД, 1 хороо
 Парк вийв residence 8-байрны 01тоот


Утас:99025531
70111501

1037455

53

Бүгд Найрамдах
 Франц Улс

“ЖЭРЭС”

Байгаль хамгаалах, цаг агаарын өөрчлөлтийг зөөлрүүлэх,
 дасан зохицох энергийн хомсдолыг бууруулах, буурай иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх зорилготой

Улаанбаатар хот,

ЧД, 1 хороо,
Делта төв 403 тоот

 

1037048

54

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс

“ӨМӨЗО-ны олон улсын худалдааг дэмжих холбоо ба Эрээн хотын олон улсын худалдааг дэмжих холбооны төлөөлөгчийн газар”

Хөрөнгө оруулахад дэмжлэг үзүүлэх, бизнесийн орчин,
 хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх. Хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн уулзалт, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, хил худалдаанд тохиолдож буй саад бэрхшээлийг арилгах, хөнгөвчлөхөд чиглэгдсэн үнэлэлт дүгнэлт гаргах, хамтран хэрэгжүүлэх.  

Худалдаа аж
үйлдвэрийн танхим

 

1037049

55

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

“Сэргээн босголт
зээлийн банк”

ХБНГУ-ын засгийн газрын даалгавараар хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд
Монгол Улсад зээл тусламж, санхүүгийн хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх /ЗГ/

Улаанбаатар хот,

СБД, Сөүлийн гудамж,
 Найман Зовхис байр, 6 давхар, 601 тоот

Утас: 99108953

9908315

56

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

"Копия Монгол төв"

Хөдөө аж ахуйн салбарт техникийн хамтын ажиллагааны төсөл,
 хөтөлбөр  хэрэгжүүлэх, мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр шинжилгээ судалгаа хийх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд мэдлэг түгээх үйлчилгээг зохион байгуулах

Улаанбаатар хот,

ХУД, Зайсан 11-р хороо МААЭШХ-н байр
 4 давхарт 423 тоот

Утас: 70121021

9908307

57

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Сүрьегийн үндэсний
нийгэмлэг”

Сүрьеэг устгах, халдваргүйжүүлэх

Улаанбаатар хот,

БЗД, 26 дугаар хороо
Смарт оффис 801 тоот

Утас: 91811523

9908366

58

Швейцарын
Холбооны Улс

“FXB Mongolia”

Ядуурал, ХДХВ болон бусад өвчнүүд, байгалийн гамшгийн үр нөлөөтэй тэмцэж,
эмзэг бүлгийнхэнд үндсэн эрхээ эдлэх, үр хүүхдээ өсгөх, өнчин хүүхдүүдийг зохих ёсоор өсгөн хүмүүжүүлэхийн тулд эдийн засгийн тогтвортой өөрөө удирдах эрхтэй болоход нь дэмжлэг үзүүлнэ.

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум,
1 баг, ноён хутагтын 33-6А  тоот

Утас: 99161637

9908404

59

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Ворлд шэйр”
 “World share” /хүмүүнлэг/

Хилийн чанд дахь тусламжийн ажил болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа,
 бүлгийн үйл ажиллагаа, хүүхэд ивээн тэтгэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, цэвэр усаар хангах, яаралтай тусламж дэмжлэг үзүүлэх.

Улаанбаатар хот,

СБД, 1-р хороо, Автозамчдын гудамж 34,
"Жэй" тауэр, 7 давхарт 703 тоот

Утас: 88019664

9908382

60

Бүгд Найрамдах
Франц Улс

“Аксион Монголи”

Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүдэд нүдний эмгэг оношлох, үзлэг оношлогоо хийх, тоног төхөөрөмж, эмч нарын боловсролын сайжруулах зэрэг тусламжийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх.

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
26 хороо, Олимп Виллаж, 201-158 тоот

Утас: 330607,424129

contact@

actionsmongolie.org

9908439

61

Канад Улс

“Канадын мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага
/CESO/”

Канадын өндөр туршлагатай сайн дурын зөвлөхүүдийн тусламжтайгаар
Канад болон дэлхийн эдийн засаг, нийгмийн өсөлтийг хурдасгах, бэхжүүлэх.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
 1 хороо, Бага тойруу, НТН цамхаг, 3 давхарт

Утас:7610500
Түвшинбаяр:9960088

9908447

62

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Рафаэл интернэйшнл”

Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын ажилтан, эмч мэргэжилтнүүдийг сургаж, чадваржуулах замаар эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг үзүүлэх, хүүхдийн зүрхний мэс засал хийх боломж, орчин нөхцлийг бий болгох,
 алслагдсан хороолол, орон нутгийн иргэдэд монгол эмч нараас бүрдсэн сайн дурын үзлэгийн баг үзлэг эмчилгээ хийх ажлын өргөжүүлэх зорилготой.

Улаанбаатар хот,

СБД, 8-р хороо, оюутны гудамж,
Unity 401 тоот

Утас:88021255

9908471

63

Канад Улс

“Вэлүү сан”

Монгол Улсад нийгэмд чиглэсэн хүмүүнлэгийн ажиллагаа явуулах зорилготой.

Улаанбаатар хот,

СБД, 1 дүгээр хороо, нарны зам,
Мандал даатгал байр 1001 тоот НСКБ
, 87 байр

Утас:70000474,
95011351

9908528

64

Бүгд Найрамдах
Итали Улс

“Азиа Монголиан”
 /Хөдөө аж ахуй/

Азийн буурай хөгжилтэй үндэстний цөөнх,
 эдийн засаг, нийгэм, эрүүл мэнд болоод соёлын хөгжлийг дэмжих зорилготой.

Улаанбаатар хот,

БГД, 16 дугаар хороо,
Орхоны 1-23 тоот Оюу төв

Утас:88105483

9908536

65

Япон Улс

“Өндөр Түвшний Технологийн
 Боловсролын Хүрээлэн”

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй япон маягийн
коосэн технологийн дээд сургуулиудын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой. 

Улаанбаатар хот,

СБД, 8-р хороо ШУТИС-н 8 дугаар байр
303 тоот

Утас:99086310

9917918

66

Австралийн Холбооны
Улс

“Эй Ви Ай”

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, ялангуяа нийгмийн
эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, боловсрол, байгаль орчны менежмент болон уул уурхайн салбарын хүний чадавхижуулахад Австрали Улсаас мэргэжлийн боловсон хүчнийг авчирч ажиллуулах. Мөн хоёр улсын байгууллага хоорондын болон мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, мэдлэг, ур чадвар, туршлага солилцох, харилцан суралцах боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 2 орны соёлын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах.

Улаанбаатар хот,

СБД, Бага тойруу 1200, 8-р хороо Сити Тауэр 1203-1 тоот

Утас:99090735

9917926

67

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Ла Миссион дэ Жуа"

Улаанчулуутын хогийн цэгээс хог түүж амьдралаа залгуулдаг өнчин, ядуу
хүүхдүүдийн авьяас чадварыг нээх, хөгжүүлэх, ядуу амьдралаас салж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх арга замыг сургах үндсэн зорилготой.

Налайх дүүргийн, 1-р хороо Гэр бүл хүүхэд залуучуудын
 хөгжлийн хэлтэсийн 4 давхар 409 тоот

Утас: 98127145

9917934

68

Швейцарын
 Холбооны Улс

“Бизнес Профешиналс Нетворк”
 БПН

Хөгжиж буй улс оронд ажлын байр шинээр бий болгох, эдийн засагт хувь нэмэр оруулах, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, зөвлөгөө өгөх, бизнесийн удирдлагын сургалт семинар явуулах, бизнес эрхлэгчдийн хоорондын харилцаа холбоог тогтоох үндсэн зорилготой.

Улаанбаатар хот,

СБД, 8 хороо, Оюутны 33, Танан төвийн буудал, 404 тоот.

Утас:  91915155

9917942

69

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улс

ӨМӨЗО-ны Баяннуур хотын худалдааг
дэмжих хороо

Нэг зам, нэг бүс санаачлагатай холбогдуулан Хятад, Монгол, Орос гурван улсын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх, БНХАУ, Монгол Улсын худалдаа, бизнес, хил дамнасан тээвэрлэлт, соёлын солилцооны урсгалыг идэвхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах

Улаанбаатар хот, Хүннүгийн гудамж, Их Монгол оффис, 2-6 тоот

Утас: 77114969

9917969

70

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман Улс

“Шпаркассэ банкны
 олон улсын хамтын ажиллагааны сан”

“Монгол Улсын банкны салбарыг бэхжүүлэх, банкны ажилтнуудыг олон улсад
 тавигддаг суурь шаардлага хангах хэмжээнд чадавхижуулах, мэргэжил дээшлүүлэхэд Монгол банк болон бусад банкны холбоонд туслалцаа үзүүлэх”

Улаанбаатар хот,

ХУД, 15 дугаар хороо Галакси Тауэр 1003

Утас: 94099457

9917993

71

Их Британи,
Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс

“Тогтвортой ноос,
ноолуурын эвсэл”

“Нийгмийн сайн сайхны тусын тулд малчин өрх болон малчны бүлэг нөхөрлөлүүдийг дэмжих, тэдний шаардлага, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан сургалт, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, байгаль орчныг хамгаалах мөн нөхөн сэргээх чиглэлээр малчдад боловсрол олгох, ядуурлыг бууруулах ба эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, нөхөн сэргээлтийн арга аргачлалыг дэмжих” зорилготой

Улаанбаатар хот,

СХД, 3-р хороо Twin tower 5030 тоот

Утас:70115559

9917985

72

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

“Уанскай”

Эрсдэлийн бүлгийн хүүхдүүдэд санхүүгийн дэмжлэг, боловсролын болон бусад зүйлийн туслалцаа үзүүлэх, сургалт, зөвлөмж өгөх, хувь хүмүүс, олон нийтийн байгууллага, төрийн байгууллагуудад бага насны хүүхдүүдийг асран хамгаалах, сурган хүмүүжүүлэх тухай сургалт, боловсролын хөтөлбөр бэлдэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, дунд насны хүүхдүүдэд бие даан суралцах боломж бүрдүүлэх, гэр бүлийн гишүүд болон асран хамгаалагчдад хүүхэд хөгжүүлэх арга барилд суралцах зорилготой

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо Шангри-Ла оффис төв 9 давхар 908 тоот Утас 99046372 Чимэдцэрэн /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/       БЗД, 21-р хороо Бага Дарь-Эхийн 8

Утас 99065304

9918019

73

Америкийн Нэгдсэн
Улс

 

”Прожект Орбис
 Интернэйшнл”

Нүд судлалын мэс заслын болон эмчилгээний арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, туршлага солилцох, сургалт явуулах чиглэлээр дэлхий дахинд үйл ажиллагаа явуулах, зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эмч болон ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах зорилготой.

Улаанбаатар хот,

СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, Төгөлдөр оффис, 4 давхарт, утас 99186985 /хаяг шинэчлэн бүртгэв/

Утас 99186985

9918027

74

Оросын Холбооны
Улс

“Бид Самбогийнхон”
    /эрүүл мэнд/

Самбо бөхийг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй холбооны гишүүдийг дэмжих, холбооны гишүүдийн эрх, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд аливаа маргаан, зөрчлийг шийдвэрлэхэд бүх талаар туслах, мөн хууль эрх зүйн болон бусад туслалцаа үзүүлэх, холбооны гишүүд хооронд болон холбооны гишүүд гуравдагч этгээд хоорондын харилцаанд аливаа зөрчил тэмцэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, эдгээр харилцааг зохицуулах

Улаанбаатар хот,

СБД, 1-р хороо Ланд марк оффис 8 давхарт    
 

Утас: 91113438

9918043

75

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс

“Олон улсын хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны сүлжээ”
/Хөдөө аж ахуй/

Олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, гадаад улс орнуудад Солонгосын хөдөө аж ахуйн их сургууль байгуулан, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт олон улсын солилцоо болон хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хооронд хамтын ажиллагааны сүлжээ байгуулах болон ажиллах хүч солилцох замаар хөдөө аж ахуй газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх, улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах, хүн төрөлхтний найрсаг харилцаа, хамтын эрх ашгийн төлөө ажиллах

Улаанбаатар хот,

СБД, 1-р хороо Union оффис 15 давхарт 1507 тоот

Утас:
95338839

9918035