Эхлэл     Оршин суух зөвшөөрөлийн хэлбэр

Хөдөлмөр эрхлэгчийн төрөл