Эхлэл     Цагаачлах төрөл

G төрлийн оршин суух зөвшөөрөл хүсэх

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Өргөдөл (гадаадын иргэний Монгол Улсад байх зорилго, хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 • Визийн зөвшөөрөл мэдүүлэхэд гаргасан хүсэлтийн эх хувь, бүрдүүлсэн бусад баримт бичгийн хуулбарыг авч ирнэ.
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Гадаадын иргэний паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт (паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна);
 • 3.5x4.5 см хэмжээтэй 3 хувь цээж зураг;
 • Гурван үеийн намтар (өөрийн, эхнэр/нөхөр, эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эхийн); 
 • Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах орны засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 • Дархлалын олдмол хомсдол, бэлгийн замын халдварт өвчин, сүрьеэ өвчний шинжилгээний бичиг болон сэтгэцийн өвчтэй эсэх тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа; 
 • Амьжиргааны эх үүсвэрийн талаарх нотолгоо; 
 • Боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ, дипломын эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
 • Мэдүүлгийн хуудас.

 

Цагаачлан оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний хүүхдэд оршин суух зөвшөөрөл олгох

 • Өргөдөл;
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Гадаадын иргэний паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт;
 • 3.5 см х 4.5 см хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.
 • Төрсний гэрчилгээ гадаад хэл дээр бол баталгаат орчуулгын хамт;
 • Эцэг, эхийн оршин суух үнэмлэхийн эх хувийг, хуулбарын хамт;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
 • Мэдүүлгийн хуудас.

Санамж

 

 • Түр ирэгч гадаадын иргэн визийн ангилалдаа нийцсэн оршин суух зөвшөөрлийг тус улсын хил нэвтэрсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор мэдүүлж болно.
 • Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлтээ гадаадын иргэн тус улсын хил нэвтэрсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.
 • Монгол Улсад анх удаа оршин суух зөвшөөрөл хүсэж буй гадаадын иргэн өөрийн биеэр ГИХГ-т ирж биеийн давхцахгүй өгөгдлийг /хурууны хээ, зураг/ бүртгүүлэх шаардлагатай.
 • Оршин суух зөвшөөрлийг эхний 2 жилд 1 хүртэл жилээр олгоно.
 • Оршин суух зөвшөөрөл олгох, сунгахаас татгалзсан тохиолдолд тухайн оршин суух төрлөөр 1 жилийн дараа дахин хүсэлт гаргаж болно.
 • Цагаачлан оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний 18 хүртэлх насны хүүхдийн оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа нь түүний эцэг, эх, асран хамгаалагчийн оршин суух зөвшөөрлийн хугацаагаар тодорхойлогдоно.
 • Монгол Улсад цагаачлан оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн жилд 180 хоногоос дээш хугацаагаар тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаагүй бол гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь цагаачлах зөвшөөрлийг хүчингүй болгож болно.
 • Цагаачлан оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн тус улсаас гарах тохиолдолд 72-оос доошгүй цагийн өмнө зорчих улс, хугацаа, зорилгоо цахим эсхүл бичгэн хэлбэрээр гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ.

Монгол Улсад цагаачлан амьдрах хүсэлт гаргасан гадаадын иргэн нь дараах шалгуурыг хангасан байна.

 • 1 сарын орлого нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлснээс багагүй байх;
 • Дээд боловсролтой, эсхүл Монгол Улсад онц чухал шаардлагатай мэргэжил эзэмшсэн байх;
 • Гэмт хэрэгт ял шийтгэгдэж байгаагүй;
 • Монгол Улсаас албадан гаргаж, тус улсад орох эрхийг нь хязгаарлаж байгаагүй;
 • Монгол Улсад сүүлийн 3 жилд хууль ёсоор оршин сууж байгаа.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн үйлчилгээ - 60 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк, 1320000052)
Хүлээн авагчийн нэр: ГАДААДЫН ИРГЭН, ХГАЗАР
Гүйлгээний утга: Оршин суух зөвшөөрөл /хүний тоо, гадаадын иргэний регистрийн дугаар/
                Энгийн үйлчилгээ - 135.000₮

                Яаралтай үйлчилгээ - 255.000₮

САНАМЖ: Та төлбөрөө төлөхдөө хянамгай хандана уу. Үйлчлүүлэгч өөрийн буруугаас болж төлбөр илүү төлсөн тохиолдолд  буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 

 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн:  1 хүн - 21.000₮ 
Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн "

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 156.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар