Эхлэл     E3 ангиллын оршин суух хугацаа сунгах

E3 ангиллын оршин суух хугацаа сунгах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан бичиг хүсэлт (Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах үндэслэл, гадаадын Монгол Улсад суралцах хугацаа зэргийг дурьдах);
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ;
 • Паспорт болон паспортыг орлох баримт бичиг өнгөтөөр;
 • Цээж зураг (cүүлийн 6 сард авахуулсан, 3.5см x 4.5см хэмжээтэй, өнгөт
 • Санхүүгийн баталгаа (Сургалтын төлбөр, амьдрах зардлыг хариуцах байгууллага, хувь хүнээс гаргасан санхүүгийн баталгаа);
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт (6 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар сунгалт хийлгэх тохиолдолд);
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад баримт бичиг;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 • Мэдүүлгийн хуудас (6 сар болон түүнээс дээш хугацаагаар сунгах тохиолдолд);

Санамж

 

 • Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.
 • Оршин суух зөвшөөрлийг 1 удаа 1 хүртэл жилээр сунгана. 
 • Оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт зөвшөөрөгдөж, хэвлэгдсэн талаар мэдээлэл авсан хүсэлт гаргагч гадаадын иргэн, хуулийн  этгээд нь оршин суух үнэмлэхээ авахаар ирэхдээ оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах үед гаргасан албан хүсэлт /өргөдөл/-ийг эх хувиар авч ирж, хураалгана.

 • Оршин суух үнэмлэхийг олгохдоо гадаадын иргэн нь өөрийнхөө хүчин төгөлдөр бичиг баримт, иргэн, хуулийн этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь байгууллагаас олгосон итгэмжлэлийг эх хувиар, өөрийн хүчин төгөлдөр бичиг баримтын хамт авч ирж, оршин суух үнэмлэхийг хүлээн авна.  

 

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 10 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 8 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Төрийн сан, 100150000941)
Хүлээн авагчийн нэр: "Ув.Улсын тэмдэгтийн хураамж"
Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо"
Энгийн үйлчилгээ - 87.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 174.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан , 100900012003)

Хүлээн авагч: " Гадаадын иргэн, ХГазар "

Гүйлгээний дүн: 1 хүн – 7$ /тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар/
Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо"

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар